PREVENT: Integrale wijkgerichte preventie

De komende jaren staat de Nederlandse samenleving voor grote maatschappelijke uitdagingen die gezondheid en welbevinden van mensen onder druk zetten. PREVENT pakt gezondheidsverschillen aan door integrale, wijkgerichte preventie en samenwerking te versterken. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en vele andere partners. 

Doel

PREVENT werkt aan het vergroten van de kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving, door integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn te versterken. Samen werken we aan goede (onderzoeks)infrastructuur in wijken om uitdagingen rondom preventie aan te pakken. 

Resultaten

Gezondheidsverschillen zorgen dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Wij willen dat iedereen kan meedoen en ertoe doet. Daarom zetten we met dit project in op: 

  • Versterking van integraal werken tussen zorg en welzijn
  • Kennisuitwisseling tussen fieldlabs
  • Versterken van wijkgerichte preventie

Looptijd

01 maart 2022 - 01 maart 2030

Aanpak

Met een breed spectrum van betrokkenen bouwen we aan een goede (wijk)infrastructuur, zodat professionals in fieldlabs in de wijk optimaal interprofessioneel samenwerken en met onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en bewoners leren en onderzoeken. We geven dit vorm in vijf werkpakketten: versterken van het consortium, kwaliteit van onderzoek,  fieldlabs, academy en communicatie en impact.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met onderwijs

We werken samen met veel opleidingen van de HU en HvA. Vanuit de HU zijn de volgende instituten betrokken: Social Work, Recht, Veiligheidskunde, Bewegingsstudies, Verpleegkundige studies, Paramedische studies, Life Sciences & Chemistry. Vanuit de HvA zijn de faculteiten Maatschappij en Recht, Gezondheid en Bewegen Sport en Voeding aangesloten. 

Docent-onderzoekers zijn betrokken in de fieldlabs en integreren nieuwe inzichten uit het onderzoek in het onderwijs en dragen die uit via gastlessen, minoren en samenwerking in projecten. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt in PREVENT verder versterkt en structureel gemaakt voor het thema integrale wijkpreventie met specifieke aandacht voor interprofessioneel samenwerken. 

Samenwerking met kennispartners

In PREVENT werkt een breed netwerk van lectoraten, kennisinstellingen, brancheverenigingen, uitvoeringsorganisaties en overheden samen. Download het pdf-bestand met een overzicht van het consortium. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?