Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

Onderzoeker

Wieke van Boxtel MSc zal in het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg onderzoek doen binnen de onderzoekslijn Interprofessionele preventie.

In 2019 is zij gestart met haar promotie-onderzoek naar gezondheidsvaardigheden bij kinderen in het kader van preventie. Daarin wil zij inzicht geven in de gezondheidsvaardigheden bij kinderen in Nederland en zoekt zij naar potentiële succesvolle ingrediënten voor het aanleren daarvan.

Als projectleider van Preventieve Gezondheidschecks (PGC’s) in de wijk werkt Wieke aan het ontwikkelen en duurzaam implementeren van de PGC’s in verschillende zorgopleidingen en de regio Utrecht. De interprofessionele insteek van dit project biedt interessante kansen voor samenwerking met verschillende partijen.

Expertises

  • Gezondheidsvaardigheden
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Onderwijsinnovatie

Projecten

Nieuws

Gezondheidscheck

Onderzoek naar meerwaarde van gezondheidschecks door studenten

Studenten van diverse gezondheidszorg-opleidingen aan Hogeschool Utrecht gaan gezondheids- en leefstijladviezen geven aan burgers in wijken in de regio Utrecht.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg