Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

Lector

Lia van Doorn is sinds 2007 lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Haar lectoraat richt zich op de hulp- en dienstverlening aan cliënten met een complexe problematiek.

Daarvoor was ze lange tijd senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE. Tussen 2003 en 2005 werkte zij als senior onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen (FSAO) van Hogeschool Utrecht. In de jaren '90 was ze wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde zij in 2002 op een studie naar dak- en thuislozen.

"Juist voor cliënten met een complexe problematiek is outreachend werken (ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd) van belang."

Huidige nevenfuncties met begindatum:

 • 2016: Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting ‘Elck wat Wils’ te Utrecht
 • 2005: Lid van de redactie van TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • 2009: Jurylid voor de ASW Meesterprijs (scriptieprijs) van Universiteit Utrecht
 • 2009: Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Beroepsvereniging van Professionals Sociaal Werk (BPSW), (voorheen NVMW)
 • 2015: Lid van de adviesraad van Agis Zorginnovatiefonds
 • 2011: Lid van het CARPE consortium
 • 2009: Reviewer voor ZonMw-aanvragen
 • 2011: Reviewer voor Journal of Social Intervention
 • 2010: Reviewer voor het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het Onderzoekscentrum OASES, Universiteit Antwerpen

Expertises

 • Probleemgezinnen & risicojongeren
 • Innovatieve maatschappelijke dienstverlening
 • Morele oordeelsvorming sociale professionals

Publicaties

 • De werkalliantie als onderwerp van gesprek tussen cliënten en professionals
  • Dr. Renée Henskens, Anneke Menger, Dr. Lianne Kleijer-Kool, Vivienne de Vogel, Andrea Donker, Nadja Jungmann, Dr. Saskia A.M. Wijsbroek, Lia van Doorn
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugd, Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2019
 • Pleidooi voor socioprudentie in het sociaal werk
  • Frans Spierings, Nico de Vos, Dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil, Lia van Doorn, Jean-Pierre Wilken
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Participatie Zorg en Ondersteuning
  • Artikel
  • 2018
 • De brede basis van het sociaal werk Grondslagen, methoden en praktijken
  • Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Margot Scholte, Marc Hoijtink, Ed de Jonge, Lia van Doorn
  • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  • Boek
  • 2017

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

 • Lector
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening