Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

Lector

Lia van Doorn is sinds 2007 lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Haar lectoraat richt zich op de hulp- en dienstverlening aan cliënten met een complexe problematiek.

Daarvoor was ze lange tijd senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE. Tussen 2003 en 2005 werkte zij als senior onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen (FSAO) van Hogeschool Utrecht. In de jaren '90 was ze wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde zij in 2002 op een studie naar dak- en thuislozen.

"Juist voor cliënten met een complexe problematiek is outreachend werken (ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd) van belang."

Huidige nevenfuncties met begindatum:

 • 2016: Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting ‘Elck wat Wils’ te Utrecht
 • 2005: Lid van de redactie van TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • 2009: Jurylid voor de ASW Meesterprijs (scriptieprijs) van Universiteit Utrecht
 • 2009: Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Beroepsvereniging van Professionals Sociaal Werk (BPSW), (voorheen NVMW)
 • 2015: Lid van de adviesraad van Agis Zorginnovatiefonds
 • 2011: Lid van het CARPE consortium
 • 2009: Reviewer voor ZonMw-aanvragen
 • 2011: Reviewer voor Journal of Social Intervention
 • 2010: Reviewer voor het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het Onderzoekscentrum OASES, Universiteit Antwerpen

Expertises

 • Probleemgezinnen & risicojongeren
 • Innovatieve maatschappelijke dienstverlening
 • Morele oordeelsvorming sociale professionals

Uitgelicht

HU jaaropening 2020

Tijdens de HU jaaropening op 27 augustus '20 vertelde lector Lia van Doorn in een filmpje over de vernieuwde aanpak van dakloosheid en de samenwerking tussen het Kenniscentrum Sociale Innovatie, de opleiding Social Work en de praktijk bij het ondersteunen van kwetsbare groepen. 

Bekijk het filmpje

Publicaties

Projecten

 • Oudere mensen lopen
  • Lectoraten: Chronisch Zieken, Co-Design, Innovatie van Beweegzorg, Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Marketing & Customer Experience
  • 1 januari 2020 - 31 december 2023
  FRIEND (Valpreventie Implementatiestudie)
 • Animatie van verschillende mensen
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Organiseren van Waardig Werk
  • 1 november 2019 - 1 november 2021
  Jong-leren met verschil
 • oogfoto
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Normatieve Professionalisering
  • 1 september 2019 - 1 september 2023
  Paramedische zorg is mensenwerk

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

 • Lector
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening