Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning

Jean-Pierre Wilken

Lector

Prof. dr. Jean-Pierre Wilken is sinds 2002 werkzaam als lector bij Hogeschool Utrecht. Hij is van huis uit sociaal wetenschapper en psycholoog. Hij geeft leiding aan het Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij gasthoogleraar bij de Universiteit van Tartu, Estland, en bij de Universiteit van Milaan, Italië.  

Hij geeft leiding aan het Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij sinds 2012 gasthoogleraar bij de Universiteit van Tallinn, Estland, en sinds 2019 bij de Universiteit van Milaan. Hij is tevens programmacoördinator van het kennisplatform Utrecht Sociaal, een samenwerkingsverband van gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, burgerinitiatieven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Jean-Pierre Wilken was werkzaam bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut en Storm Rehabilitatie. Van 1996-2007 was hij directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Storm Rehabilitatie en van 2008-2009 Hoofd Kennisontwikkeling en Kwaliteitsbeleid bij de Rino Groep / Centrum Opleidingen Langdurige & Complexe Zorg.

Expertises

  • Participatie en sociale inclusie
  • Ondersteuning van mensen met een beperking en hun netwerk
  • Relationele en herstelgerichte zorg
  • Community Development en integraal werken
  • Ervaringskennis
  • Participatief Ontwerponderzoek
     

In de media

Man zit op straat

Kansen voor sociale vernieuwing

In Sociale Vraagstukken trok Jean-Pierre voorlopige lessen uit de coronacrisis en blikte vast vooruit. "Laten we de coronacrisis aangrijpen als kans om de sociale kwaliteit van de samenleving te versterken en zorgen dat we kwetsbare groepen ook in de toekomst zichtbaar houden. Het biedt een mooie kans om ons stelsel drastisch te vereenvoudigen, bijvoorbeeld ook in de vorm van een basisinkomen."

Lees het artikel

Publicaties

Projecten

Werken aan inclusie

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning

Jean-Pierre Wilken

  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning