FRIEND (Valpreventie Implementatiestudie)

We onderzoeken hoe bestaande, effectieve, valpreventie-programma’s goed kunnen worden geïmplementeerd. Dit doen we samen met belangrijke stakeholders, zoals thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, apothekers, welzijnswerkers en beleidsmakers.

Doel

In dit onderzoeksproject streven we naar het identificeren van succesvolle implementatiestrategieën voor een effectieve, lokale en integrale implementatie van valpreventieprogramma’s in de wijk. Hierbij is specifiek aandacht voor de wensen van thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico en voor het verbeteren van interprofessionele samenwerking.

Relevantie

Zorgprofessionals ervaren nu veel barrières om valpreventie-interventies goed uit te voeren. Dit onderzoeksproject zal bijdragen aan het overwinnen van deze barrières en het benutten van facilitators. Inzichten uit het onderzoek zullen worden verwerkt in het onderwijsprogramma van toekomstige professionals.

Resultaten

Een aantal implementatiestrategieën zijn opgesteld naar aanleiding van in de literatuur en wijk geïdentificeerde belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van valpreventie in de wijk. Op dit moment vinden evaluaties plaats om meetbaar te maken of de strategieën effectief zijn. 

Meer informatie vindt u ook hier: Projectwebsite FRIEND

Stagemogelijkheden en afstudeeronderzoek

Bachelor- en masterstudenten van opleidingen gerelateerd aan dit onderwerp worden uitgenodigd om een onderzoek te doen binnen dit project. Neem contact op met Saskia te Velde (Saskia.tevelde@hu.nl) om te vragen naar de mogelijkheden.

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2024

Aanpak

Middels een mixed-method aanpak, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, volgen we in vier wijken of gemeenten in de regio Utrecht het implementatieproces van valpreventieprogramma’s.

Voor dit project werken wij samen met de volgende kennispartners:

UMC Utrecht Afdeling Geriatrie
GGD Regio Utrecht 
Gemeente Utrecht Afdeling Volksgezondheid
Veiligheid.nl
Pharos
Trimbos Instituut
Vilans

De betrokken wijken en gemeentes zijn:

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum Oog in Al
Apotheek Orion, Schothorst
Gemeente Woudenberg

Overige partners

Zilveren Kruis
COSBO
KNGF

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Saskia te Velde Onderzoeker

Saskia te Velde

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg