Rosanne Oomkens

Onderzoeker

Rosanne Oomkens (1985) is associate lector Schulden en Incasso. Haar expertisegebied beslaat het brede terrein van schuldenproblematiek en bestaanszekerheid. Thema’s daarbinnen zijn o.a. armoede, schuldhulpverlening, incasso, (arbeids)participatie, sociale zekerheid, en de menselijke maat.

Rosanne rondde in 2008 de master Social Policy and Social Intervention Studies aan de Universiteit Utrecht af. Daarna werkte zij als promovendus en later als assistant professor bij Algemene Sociale Wetenschappen (UU). Tussen 2016 en 2021 werkte Rosanne als projectmanager bij Panteia waar zij vele beleids- en evaluatieonderzoeken heeft uitgevoerd. Sinds 2021 is zij werkzaam voor de HU.

Rosanne haar ambitie voor de komende jaren is om de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, uitvoering, en beleid te verstevigen. Om hiermee het vakmanschap van (toekomstig) professionals verder te versterken en beleidsmakers goede handvatten voor beleidsontwikkeling te bieden. Met als doel de bestaanszekerheid van burgers te vergroten.

Expertises

  • Schulden & incasso
  • Bestaanszekerheid
  • Sociale zekerheid
 

 

 

"Kwetsbare groepen burgers kunnen moeilijk meekomen in de samenleving. Dat vraagt om een krachtige keten van schuldhulp.  "


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?