Rosanne Oomkens

Onderzoeker

Rosanne Oomkens (1985) is sinds november 2021 werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als projectleider en senior onderzoeker. Haar expertisegebied beslaat het brede terrein van schuldenproblematiek en bestaanszekerheid. Thema’s daarbinnen zijn o.a. armoede, schuldhulpverlening, incasso, (arbeids)participatie en sociale zekerheid. 

Rosanne rondde in 2008 de master Social Policy and Social Intervention Studies aan de Universiteit Utrecht af. Daarna werkte zij als promovendus en later als assistant professor bij Algemene Sociale Wetenschappen (UU). Tussen 2016 en 2021 werkte Rosanne als projectmanager bij Panteia waar zij vele beleids- en evaluatieonderzoeken heeft uitgevoerd. 

Rosanne haar ambitie voor de komende jaren is om professionals in keten van schuldhulpverlening concrete handelingsperspectieven te bieden en het vakmanschap van de uitvoeringspraktijk verder te versterken. Om zo de impact van problematische schulden op arbeidsparticipatie te verkleinen en de bestaanszekerheid van burgers te vergroten.  

Expertises

  • Schulden & incasso
  • Bestaanszekerheid
  • Sociale zekerheid
 

 

 

"Kwetsbare groepen burgers kunnen moeilijk meekomen in de samenleving. Dat vraagt om een krachtige keten van schuldhulp.  "


Projecten

    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Innovatie van Beweegzorg, Innovaties in de Preventieve Zorg, Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen, Schulden en Incasso
    • 1 maart 2022 - 1 maart 2030
    PREVENT: Integrale wijkgerichte preventie

Wil je samenwerken of heb je een vraag?