Mariël Kanne | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Mariël Kanne

Onderzoeker

Mariël Kanne studeerde theologie en filosofie en begon haar loopbaan als docent ethiek bij HBO verpleegkunde.  Daarna werkte zij 10 jaar als organisatieadviseur in zorgorganisaties en voor de overheid. In 2008 keerde zij terug naar de HU en in 2016 promoveerde ze op een empirisch-ethisch onderzoek naar moreel beraad.

Naast haar werk als onderzoeker is Mariël docent en supervisor bij de Masteropleiding Advanced Nursing Practice en het post HBO-onderwijs van het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Ze is covoorzitter van de Ethische Commissie Onderzoek. Ook richtte zij een virtuele vakgroep voor HU-ethiekdocenten op en een ‘pool’ van gespreksleiders moreel beraad.

"Als je bewust de ‘plek der moeite’ opzoekt, kunnen ethische dilemma’s en conflicten opeens een waarde(n)volle bron voor nieuwe inzichten en goede samenwerking worden."

Mariël Kanne
Onderzoeker Wonen en Welzijn

Momenteel werkt Mariël aan een postdoconderzoek getiteld ‘diversiteit als ethisch vraagstuk’. Binnen de onderzoekslijn ethiekwerk ligt haar focus op ethisch actorschap, normatieve professionalisering en sociale rechtvaardigheid. In het onderzoek werkt ze (o.a.) samen met onderzoekers van hogeschool Saxion, de BPSW en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Expertises

  • Moreel beraad
  • Moresprudentie
  • Kritisch Denken

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?