Prof. dr. Ellen Gerrits is lector Logopedie: Participatie door Communicatie sinds 2010. Daarnaast is ze sinds 2014 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht op de NVLF leerstoel Logopediewetenschap en programmaleider van de master Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals. Ze is spraak-taalpatholoog en logopedist.

Het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat wordt samen met alle stakeholders uitgevoerd. Het team heeft expertise in kwalitatief en kwantitatief (klinisch) onderzoek, gedragsverandering theorieën, implementatiewetenschap en co-design technieken. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Projecten leveren naast nieuwe kennis (publicaties) ook communicatievriendelijke tools voor de praktijk en onderwijs.

Expertises

 • Taalstoornissen
 • Onderbouwing en innovatie interventies
 • Complexe interventies

Onze missie is om via praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis, tools en interventies te ontwikkelen die bijdragen aan communicatieve participatie van mensen. Om mee te kunnen doen in onze samenleving is goede communicatie en taalvaardigheid essentieel. Ongelijkheid in taalvaardigheid veroorzaakt ongewenste verschillen in onderwijskansen, werk, gezondheid en zorg.

 


Publicaties


Projecten

 • Samen aan de slag tijdens wall-sessie voor het project VerstaaNT2
  • Lectoraten: Human Experience & Media Design, Logopedie: Participatie door Communicatie
  • 1 september 2022 - 1 september 2024
  VerstaaNT2
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Innovatie van Beweegzorg, Innovaties in de Preventieve Zorg, Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen, Schulden en Incasso, Wonen en Welzijn
  • 1 maart 2022 - 1 maart 2030
  PREVENT: Integrale wijkgerichte preventie
 • COPE cover foto
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
  • 1 oktober 2021 - 1 oktober 2025
  COPE: Communicatie Optimalisatie door Participatie Ervaringen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

 • Lector
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie