Proeftuin Passend Onderwijzen

project Proeftuin Passend Onderwijzen

In deze onderzoekswerkplaats, die we Proeftuin noemen, richten we ons op het onderzoeken en verbeteren van het pedagogisch-didactisch handelen van mbo-docenten om de aansluiting op leer- en/of onderwijsbehoeften van studenten te versterken. Daarvoor werken we samen in professionele leergemeenschappen (PLG’s).

Doel

Het consortium (bestaande uit drie mbo-instellingen, twee lectoraten van Hogeschool Utrecht en Open Universiteit) wil in de Proeftuin inzichten opdoen over passend onderwijs en het collectief leren en onderzoeken in het mbo. Daarnaast beogen ze bestaande initiatieven rondom passend onderwijzen uit te bouwen, daarbij profiterend van elkaars ervaring.

Resultaten

  • Inzichten in passend onderwijzen in het mbo (afkomstig uit de PLG’s en een inhoudelijke meta-PLG)
  • Inzichten in collectief leren en onderzoeken van mbo-docenten (afkomstig uit een procesmatige meta-PLG)
  • Online toolkit met de inzichten uit alle PLG's, gebundeld in de vorm van bijv. vlogs, kennisclips, podcasts, infographics en handreikingen voor docenten 
  • De betrokken mbo-instellingen verduurzamen de aanpak en werken blijvend in PLG’s

Looptijd

05 september 2022 - 04 september 2026

Aanpak

De Proeftuin bestaat uit tien PLG’s en twee meta-PLG's. De PLG’s doen onderzoek naar een subthema rondom passend onderwijzen. De inhoudelijke meta-PLG bundelt inzichten uit de PLG's om daar overkoepelende lessen over passend onderwijzen uit te trekken. De procesmatige meta-PLG ontwikkelt kennis over het collectief leren en onderzoeken door mbo-docenten in de PLG's. Daarbij worden de PLG’s begeleid door een onderzoek en een onderwijsprofessional uit het mbo, om de aanpak te verduurzamen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In het project Proeftuin Passend Onderwijzen is er samenwerking met de volgende kennisinstellingen: 

  • ROC Midden Nederland (penvoerder)
  • Sint Lucas
  • mboRijnland
  • Open Universiteit

Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maaike Koopman | Onderzoeker

Maaike Koopman

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs