Maaike Koopman

Onderzoeker
Dr. Maaike Koopman is hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht (HU) en werkt bij het kenniscentrum Leren en Innoveren. Zij combineert onderwijs en onderzoek rond de vraag hoe docenten, nu en in de toekomst, het leren van leerlingen en studenten optimaal kunnen (leren) ondersteunen.

Maaike werkt binnen het lectoraat Beroepsonderwijs aan onderzoeksprojecten over het leren van leerlingen/studenten met als belangrijk aandachtspunt het bevorderen van hun diepe leren door docenten. Haar expertise op dit gebied zet ze in bij vraagstukken van de HU en het bredere veld van het onderwijs (vo/mbo/hbo).

"Diep leren door het leggen van relaties, kritisch denken en toepassen, leidt tot de beste leerresultaten"

Maaike Koopman

Maaike is onderwijswetenschapper en heeft een lesbevoegdheid voor primair onderwijs. Ze promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkte daar nadien als universitair (hoofd)docent. Maaike begeleidt promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten/onderwijsprofessionals. Ze is een ervaren lerarenopleider en staat geregistreerd in het beroepsregister van het VELON.

Expertises

  • Leerprocessen van leerlingen/studenten
  • Innovatieve leeromgevingen
  • Professionele ontwikkeling van docenten

Publicaties

Projecten

Maaike Koopman

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs