Adaptief vermogen van leraren en leidinggevenden

Auteurs Patricia Brouwer, Monika Louws, Annemie Struyf, Suzanne Gerritsen
Publicatiedatum 2024
Lectoraat Werken in Onderwijs, Beroepsonderwijs, Lerende en Innoverende Interorganisatorische Samenwerkingsverbanden
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Deze studie maakt onderdeel uit van een groter onderzoeksproject naar Adaptief vermogen voor toekomstbestendig leraarschap, genaamd ‘Expeditie Lerarenagenda’. Met deze studie beoogden we inzicht te krijgen in hoe processen van adaptief vermogen (betekenisgeving, besluitvorming en voorgenomen handelen) zich manifesteren in de onderwijspraktijk van leraren en leidinggevenden èn hoe systeembewustzijn daarin doorwerkt. We richtten ons daarbij op de onderwijspraktijk van leraren en leidinggevenden in het po, vo en mbo en maakten daarbij gebruik van vignetten om uitspraken te achterhalen over processen van adaptief vermogen en systeembewustzijn in verandering met bottom-up en top-down oorsprong. Leraren en leidinggevenden werden gevraagd te reageren vanuit het eigen perspectief en dat van de ander op voorgelegde vignetten (korte scenario’s van verandering in een schoolsituatie).

Aan deze publicatie werkten mee

  • Portret van Patricia Brouwer
    Patricia Brouwer
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Taal Nederlands
Trefwoorden adaptief vermogen, systeem leraarschap, veranderingsprocessen, onderwijs

Patricia Brouwer

Portret van Patricia Brouwer

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs