Elly de Bruijn | lector

Elly de Bruijn

Lector

Prof. dr. Elly de Bruijn (1960) is sinds 2007 lector Beroepsonderwijs. Zij combineert dat met een bijzonder hoogleraarschap, van 2005-2015 aan de Universiteit Utrecht en sinds 2016 aan de Open Universiteit Nederland, Faculteit Onderwijswetenschappen.

Elly stond als lector aan de basis van de oprichting van het Expertisecentrum docent hbo, een van de voorlopers van het Teaching & Learning Network, werkend aan de kwaliteit van het onderwijs bij Hogeschool Utrecht via professionalisering van de docenten. Ook heeft ze samen met collega’s van de HU en Hogeschool Windesheim de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) ontwikkeld voor docenten beroepsgerichte vakken mbo en hbo die tot september 2021 is uitgevoerd. Ze is sinds 2005 lid van het netwerk Lectoren, Hoogleraren en Practoren Beroepsonderwijs dat vanaf 2023 ondersteund wordt met een SIA Platformregeling-subsidie en als Kennisnetwerk Beroepsonderwijs actief is.

Momenteel is Elly onder andere betrokken bij de pilot Professional Doctorate. Ze is voorzitter van het domein Onderwijs: Leren en Professionaliseren dat ambieert om in een samenwerking tussen zeven hogescholen en het werkveld een volwaardig doctoraat te ontwikkelen vanuit het profiel Interveniëren in complexe praktijken. Elly is tevens voorzitter van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)

Elly studeerde onderwijspsychologie/onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eerder werkte ze achtereenvolgens als onderwijsopbouwwerker, onderzoeker en universitair docent aan de UvA en bij CINOP. In 1997 promoveerde zij op een studie over de relatie tussen de onderwijskundige vormgeving en het rendement van het kort middelbaar beroepsonderwijs. Ze was van maart 2017 tot maart 2022 directeur van het kenniscentrum Leren en Innoveren. 

Expertises

  • Beroepsonderwijs
  • Leren voor en tijdens werken
  • Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

Publicaties


Projecten

Nieuws

Elly de Bruijn

'Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol bij complexe maatschappelijke vraagstukken'

Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol bij complexe maatschappelijke vraagstukken.