Liesbeth Baartman | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Liesbeth Baartman

Onderzoeker

Dr. Liesbeth Baartman werkt als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Zij combineert onderwijs- en onderzoekstaken en is gespecialiseerd in (praktijk)vraagstukken die gaan over toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs.

Liesbeth werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs aan onderzoeksprojecten over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs met als belangrijke aandachtspunten programmatisch toetsen en formatief toetsen. Haar expertise op dit gebied zet ze in bij vraagstukken van de hogeschool, het Kenniscentrum Leren en Innoveren en het bredere veld van het beroepsonderwijs (mbo/hbo).

Liesbeth begeleidt (pre-)promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten/onderwijsprofessionals. Ze is de coördinator van de onderzoekswerkplaats Beoordelen in het Beroepsonderwijs. Binnen het Expertisecentrum Docent HBO en het HU Netwerk Toetsing werkt Liesbeth aan docentprofessionalisering (BKE/SKE) en kennisdeling. Liesbeth is de ontwikkelaar van KIT2.0, het kwaliteitsinstrument toetsprogramma.

Expertises

  • Programmatisch toetsen beroepsonderwijs
  • Formatief toetsen/evalueren
  • Leerprocessen in beroepsonderwijs

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?