Naar inclusiever onderwijs

groepje basisschoolkinderen op schoolplein
Bron: copyright ed van rijswijk

Opleidingsinstituten en werkveld constateren dat (toekomstige) leraren nog vaak onvoldoende toegerust zijn om met diversiteit in het onderwijs van leerlingen van 0-22 jaar om te gaan. We willen onderwijsprofessionals opleiden die kunnen afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen en jongeren en in toenemende mate in staat zijn om een inclusieve leeromgeving te realiseren.

Doel

In samenwerking met opleiders en onderzoekers van hogescholen en praktijkopleiders willen we een pilot starten met als doel het opleiden van pedagogisch bekwame onderwijsprofessionals. Zij hebben oog voor kinderen en jongeren uit kwetsbare doelgroepen en dragen bij aan een meer inclusieve onderwijssetting.

Resultaten

 • De onderwijsprofessionals hebben zicht op de leefwereld van kinderen en jongeren waarmee zij werken;
 • De onderwijsprofessionals weten hoe ze ‘in verbinding zijn en blijven’ met leerlingen en wat nodig is;
 • De onderwijsprofessionals hebben geleerd interprofessioneel samen te werken;
 • Onderwijsprofessionals weten vanuit welke waarden zij handelen, hebben een open en onderzoekende houding en voelen zich pedagogisch en didactisch goed toegerust;
 • Er heeft een herijking plaatsgevonden van de opleidingsdidactiek en -pedagogiek en de visie op begeleiding van studenten;
 • Het inclusieve gedachtengoed wordt voorgeleefd door alle opleiders.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 januari 2022

Aanpak

Het scrumteam zal de track ‘Naar Inclusiever Onderwijs’ voor derdejaars studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en de pabo ontwikkelen (start pilot: studiejaar 2021-2022).

 • Onderwijswerkplaats 1 onderzoekt welke theorievorming aan de basis ligt voor de track.
 • Onderwijswerkplaats 2 onderzoekt de inhoud voor een inclusieve pedagogische didactische lijn in de track.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Cok Bakker
  • Lector
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
 • Maaike Hajer
  Maaike Hajer
  • Emeritus lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Edwin Nieman | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Edwin Nieman
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
 • Anton Boonen
  Anton Boonen
  • Lector
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?