Jong-leren met verschil

Het onderzoeksproject ‘jong-leren met verschil’ beoogt zicht te krijgen op de kracht van diversiteit door op zoek te gaan naar de aanwezige ervaringskennis van studenten met diverse achtergronden. Studenten worden (betaald) ingezet als onderzoekers binnen het project. Via interviews gaan de studenten op zoek naar de levensverhalen van medestudenten. Uiteindelijk ontwikkelen zij producten die inzetbaar zijn binnen de HU. 

Doel

Het doel is om het verschil en de kracht van diversiteit zichtbaar te maken. Studenten ontwikkelen specifieke competenties; blijken in staat regels om te buigen, leren ‘spelen’ met meerdere identiteiten, weten uitdagingen of problemen (soms noodgedwongen) om te zetten in voordelen. 

Het project richt zich op drie doelgroepen om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: Hoe maken studenten met verschillende achtergronden en deel-identiteiten een samenhangend verhaal van hun leven, in toenemend diverse samenleving?

De drie groepen bestaan elk uit zeven studenten die worden geworven als student-onderzoeker:

 • Studenten met een -al dan niet gedwongen- migratieverleden 
 • Studenten+
 • LHBT+-studenten

De student-onderzoekers interviewen zes studenten (waarvan een interview met henzelf) en maken deel uit van een team. Het team komt jaarlijks acht keer bij elkaar. 

Resultaten

Met de ontwikkelde producten willen we de kracht van diversiteit binnen de HU-gemeenschap belichten. Ieders ervaringen en ervaringskennis rond diversiteit staan hierbij centraal. 

 • In vier podcasts gaat het over (grappige) misverstanden over taal die je kunt meemaken wanneer Nederlands niet je moedertaal is.
 • In de film vertellen studenten en medewerkers over hoe het is om binnen de HU te studeren en te werken met een diverse achtergrond.
 • In het tijdschrift schrijven studenten en medewerkers over hun ervaringen met (hun eigen) diversiteit in & om de HU.

Looptijd

01 november 2019 - 01 november 2021

Projectnieuws en evenementen

Betrokken HU-onderzoekers

 • Hanke Drop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Normatieve Professionalisering
 • Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk
  Josje Dikkers
  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Joost van Andel is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van Hogeschool Utrecht
  Joost van Andel
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Lia van Doorn
  • Lector
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn
 • Peter Hendriks |Onderzoeker | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Peter Hendriks
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn

Samenwerking met kennispartners

Naast HU-onderzoekers zijn ook andere HU-collega's betrokken bij het project. Zo ook Harriet Rempe die binnen de HU betrokken is bij studeren+ en studentenwelzijn en binnen het project de rol vervult van coach van een team student-onderzoekers. Dit project is een onderdeel van Students-4-Students, een campagne in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in samenwerking met het Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (ECHO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Peter Hendriks |Onderzoeker | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Peter Hendriks

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Wonen en Welzijn