Nico de Vos

Lector

Nico de Vos is filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Hij studeerde eerst lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (doctoraal), later nog filosofie (bachelor, research master). Beide universitaire opleidingen rondde hij cum laude af. Hij is gepromoveerd op het gebied van filosofie en dans, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid. 

Voordat De Vos bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende management- en directiefuncties in profit- en non-profit, vooral op het gebied van HR. Verder werkte hij een aantal jaren in verschillende functies voor ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sinds 2005 is hij in dienst van de HU, aanvankelijk als docent en coördinator bij de masteropleiding van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek, daarna als onderwijsinnovator bij het Instituut voor Social Work. Vanaf medio 2016 is hij werkzaam als lector.

Expertises

 • Sociale en maatschappelijke participatie
 • Brede vorming in onderwijs, opvoeding en welzijn
 • Filosofie, sociale en culturele filosofie, esthetica

Publicaties

 • De boel bij elkaar houden De kunst van inclusiviteit
  • Aart van der Maas, Nico de Vos
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Artikel
  • 2020
 • De kunst van inclusief sociaal werk Kunst, cultuur en de verbinding van generaties in de stad Utrecht
  • Aart van der Maas, Nico de Vos
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Artikel
  • 2020
 • Discussiestuk 3e cyclus in het hbo
  • Gerrita van der Veen, Erik Puik, Saskia te Velde, Karien Hagemeijer, Nico de Vos, Cok Bakker, Daan Andriessen
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Onderzoekend Vermogen
  • Rapport
  • 2020

Projecten

In de media

Participatie en Stedelijke ontwikkeling
De impact van sport, kunst en gemeenschappen.

Openbare les Nico de Vos

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Nico de Vos

 • Lector
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling