Cok Bakker

Lector

Prof. dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper en onderwijskundige. Hij is als hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming verbonden aan Universiteit Utrecht en als lector Normatieve Professionalisering aan Hogeschool Utrecht. De relatie tussen levensbeschouwing en professionele ontwikkeling staat in zijn onderzoek centraal.

Wat is ‘goed’ onderwijs? En wie mag dat bepalen? In het spectrum van gestandaardiseerde curricula tot aan toevallige interventies in de klas, altijd speelt een bepaalde mate van subjectieve interpretatie een rol. Normatieve professionalisering richt zich op de bewustwording van deze subjectieve, en daarmee normatieve factoren in de beroepsbeoefening.

"Wat we goed onderwijs vinden, staat niet vast, maar moeten we steeds opnieuw in dialoog bepalen"

Het lectoraat richt zich in eerste instantie op de normatieve professionalisering van leraren. Vanaf 2016 wordt dit thema echter uitgebouwd - in samenwerking met andere lectoren en onderzoekers – naar andere beroepsgroepen (w.o. accountancy, de bouw, taxatiepraktijken en social work). De subjectieve beleving en invulling van ‘professionele ruimte’ is een belangrijk aangrijpingspunt.

Expertises

  • Onderwijskwaliteit
  • Professionaliteit
  • Levensbeschouwing en onderwijs

 


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Cok Bakker

  • Lector
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering