Anton Boonen

Onderzoeker

Dr. Anton Boonen is sinds januari 2017 als hogeschoolhoofddocent werkzaam bij vol-en deeltijd PABO-opleiding. Daarnaast is hij onderzoeker bij de lectoraten Participatie & Stedelijke Ontwikkeling en Beroepsonderwijs.

Na zijn bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en onderzoeksmaster Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht is hij in 2010 begonnen als docent-promovendus bij de pabo van Hogeschool Windesheim (Zwolle) en de Vrije Universiteit (Amsterdam). Naast het werken aan zijn promotieonderzoek dat betrekking had op de ontwikkeling van visuele representatiestrategieën om talige rekenopgaven op te lossen was Anton hogeschooldocent Rekenen/Wiskunde en Onderzoek. 

In 2015 is Anton gepromoveerd op een proefschrift met de titel: Comprehend, Visualize & Calculate: Solving mathematical word problems in contemporary math education.

Zijn onderzoek kenmerkt zich door een sterke verbinding tussen wetenschap, het opleidingsinstituut en de beroepspraktijk. In zijn opinie zou het leraarschap een theory-informed professie moeten zijn. Anton is van mening dat onderzoek ons zou moeten vertellen wat wel of niet werkt in de beroepspraktijk. Het is daarbij essentieel dat er een nauwe verbinding is tussen de activiteiten van onderzoekers en praktijkprofessionals. Zij zouden gezamenlijk moeten optrekken in het vormgeven van onderzoeksagenda’s, het ontwikkelen van ideeën, het uitvoeren van onderzoek en het dissemineren van onderzoeksgegevens.

Op dit moment doet Anton o.a. onderzoek naar segregatie in het basisonderwijs in het Soesterkwartier te Amersfoort. Hij is coördinator van de onderzoekslijn Maatschappelijke Impact van Welzijn, Opvoeding en Onderwijs bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. 

Expertises

 • Interprofessionele samenwerking
 • Ontwerpen van leeromgevingen

Publicaties

 • Over de Grens! Deel 1 Doelgericht en samenhangend werken aan burgerschapsvorming; een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Anton Boonen
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Artikel
  • 2021
 • Over de Grens! Deel 2 Doelgericht en samenhangend werken aan burgerschapsvorming; betekenisgeven aan het begrip ‘burgerschap’
  • Anton Boonen
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Artikel
  • 2021
 • Over de Grens! Deel 3 Doelgericht en samenhangend werken aan burgerschapsvorming; werken aan een gedeelde en gemeenschappelijke wens of ambitie
  • Anton Boonen
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Artikel
  • 2021

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anton Boonen

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling