Anton Boonen

Onderzoeker

Dr. Anton Boonen is sinds januari 2017 als senior-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast is hij portefeuillehouder onderwijsinnovatie bij Instituut Theo Thijssen (HU pabo).

De samenwerking tussen professionals in de driehoek school, thuis en wijk is een essentieel element in het onderzoek dat Anton uitvoert.  Interprofessioneel leren samenwerken is noodzakelijk om complexe maatschappelijke vraagstukken uit de dagelijkse praktijk te adresseren. Om dit te realiseren moeten bruggen gebouwd worden, moet ontschot worden en moeten verbindingen worden gelegd tussen de verschillende werelden om het kind heen.

Op dit moment doet Anton onderzoek naar interprofessionele samenwerking op het gebied van burgerschapsvorming binnen het sociaal-educatieve domein, is hij copromotor van een promotieonderzoek (promovenda Jolanda Berends) rondom dit thema en neemt hij de positie van lector waar binnen het lectoraat. 

Expertises

  • Interprofessionele samenwerking
  • Ontwerpen van leeromgevingen

"Kinderen doen het beter in een verbindende context."


Publicaties

Projecten

Nieuws

HU zet grote stap naar gecombineerde opleiding pedagogiek en pabo

Al jaren loopt het lerarentekort in het primair onderwijs op. Met het aanbieden van de dubbele bachelor Ecologische Pedagogiek en pabo wil Hogeschool Utrecht hier een oplossing voor bieden. 

Lees verder

In de media

HU bestrijdt lerarentekort basisonderwijs met dubbele bacheloropleiding 

,,De afgelopen tijd is de pedagogiekkant binnen de pabo steeds meer naar de achtergrond verdwenen, terwijl dat stukje: Hoe creëer je een veilige omgeving in de klas? En hoe ga je met elkaar om, juist heel belangrijk is in het onderwijs", zegt Anton Boonen, portefeuillehouder onderwijsinnovatie HU pabo. 

Lees verder

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anton Boonen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling