Maaike Hajer

Maaike Hajer

Emeritus lector

Maaike Hajer is per 1 januari 2022 emeritus lector Meertaligheid en Onderwijs aan de HU en hoogleraar aan de Universiteit Malmö. Ze leidde onderzoek rond de vraag hoe leraren via opleiding en professionalisering vakspecifieke taalvaardigheid in hun didactiek leren integreren, ter bevordering van inclusief onderwijs in meertalige contexten.

Maaike Hajer studeerde Toegepaste Taalwetenschap en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde in 1996 op het onderwerp 'Leren in een tweede taal. Interactie in een meertalige mavo-klas' aan de Universiteit van Tilburg. Eerder was zij werkzaam voor de Stichting Leerplanontwikkeling (1982-1993) en aan de Universiteit Groningen als post-doc onderzoeker (1999-2001). Sinds 1993 is zij werkzaam bij Hogeschool Utrecht; sinds 2002 als lector. Daarnaast is zij vanaf 2010 hoogleraar aan de Universiteit Malmö (Zweden).

"De taal van je vak is de sleutel tot een nieuwe wereld. Als vakleraar kun je leerlingen die sleutel geven."

Maaike: "Ik zie hoe verschillend leraren in West-Europese landen worden ondersteund in het realiseren van inclusief onderwijs aan meertalige leerlingen. Juist voor autonome professionals is heldere overheidssturing en ondersteuning nodig om vanuit kennis van zaken passende keuzes te kunnen maken. Cruciaal zijn sterke verbindingen tussen praktijk, beleid, opleiding en praktijkgericht onderzoek. Ik hoop hier de komende jaren mijn steentje aan te kunnen bijdragen."

Expertises

 • Meertalige leerlingen, nieuwkomers
 • Taalgericht vakonderwijs, vaktaalontwikkeling
 • Taalbeleid meertalige contexten

Publicaties

 • Inclusive STEM teaching from a language perspective Teacher learning in a professional development program
  • Jantien Smit, Lucía Beatriz Chisari, Anne Bergliot Oyehaug, Elwin Savelsbergh, Maaike Hajer
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Article
  • 2023
 • Meer dan woordenschat alleen Talenbewust lesgeven door de schoolvakken heen
  • Maaike Hajer, Jantien Smit
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Boek
  • 2022
 • Gelijke kansen Inclusieve werkwijzen in meertalige klassen
  • Maaike Hajer, Jantien Smit
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Lezing
  • 2021

Projecten

In de media

Afscheidscollege Maaike Hajer en openbare les Jantien Smit

10 juni 2022 vond Maaike's afscheidscollege 'Ploegen, zaaien, oogsten' plaats, in een gedeelde bijeenkomst met Jantien's openbare les 'In alle talen'. Maaike nam met haar afscheidscollege officieel afscheid van de HU en is nu emeritus lector.

Kijk hier de online uitzending terug
Maaike Hajer

Maaike Hajer

 • Emeritus lector
 • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs