COUNT: Meer tijd voor de patiënt door zinvolle technologie

Verpleegkundigen bij patiënt

Hoe ontwikkel je op een succesvolle manier technologie voor ondersteuning van de verpleegkundige waardoor er meer tijd is voor de patiënt? Slechts 30% van de technologieën die ontwikkeld worden voor ondersteuning, is succesvol ingevoerd. Dat moet anders.

Doel

Hoe kun je technologie, die verpleegkundigen ondersteunt in hun werk, zo ontwerpen dat deze ook echt gebruikt wordt? Verpleegkundigen besteden een derde van hun werk direct aan de patiënt, de rest aan zaken als registratie, administratie en logistiek. Slechts 30% van de technologieën die ontwikkeld worden om daar verandering in te brengen, is succesvol ingevoerd.  Dit percentage is zo laag doordat innovatie, het werk van verpleegkundigen en bestaande (informatie)systemen niet op elkaar aansluiten. Idealiter worden deze aspecten bij elkaar gebracht in één gezamenlijke aanpak, die tot op heden ontbreekt.

Het UMC Utrecht benaderde Hogeschool Utrecht met dit vraagstuk.

Resultaten

In onderstaand overzicht worden de beoogde resultaten weergegeven per werkpakket, voor het onderwijs, onderzoek en de praktijk.

 

We brengen de inzichten uit het onderzoek al tijdens het project in de beroepspraktijk. Doordat verpleegkundigen samen met (student)ontwerpers en (student)onderzoekers de innovaties ontwikkelen en invoeren, wordt dit binnen de zorginstellingen UMC Utrecht en Sint Antonius Ziekenhuis op een geleidelijke en natuurlijke manier ingevoerd. Nieuwe kennis passen we ook toe in het onderwijs van de instituten Engineering & Design en Verpleegkundestudies.

Jaar 2: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

Fase 3

Het derde halfjaar hebben we verder ingezoomd op twee onderwerpen: bij het UMCU sloten we aan bij het project MATRIX om het beheer en de vindbaarheid van allerlei apparatuur te verbeteren middels track&trace technologie. Bij het Sint Antonius hebben we gewerkt aan de vraag hoe verpleegkundigen verbeterideeën met betrekking tot arbeidsbesparende technologieën kunnen oppakken. In beide projecten zijn verpleegkundigen en stakeholders nauw betrokken; en speelden Design Thinking en een systemische aanpak een centrale rol.
Bekijk de presentatie over fase 3 (binnenkort beschikbaar).

Jaar 1: 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019

Fase 2

Het tweede halfjaar hebben we al gewerkt aan een drietal oplossingsrichtingen, die we hebben genoemd:

  • Gewoon je werk kunnen doen: ondersteunen van het dagelijks werk van de verpleegkundige. We hebben ons hier vooral gericht op de mobiele verpleegkundige, regie bij de patiënt en het medicatieproces.
  • Leren innoveren in de zorg: hoe kun je verpleegkundigen actief laten bijdragen aan verbeteringen?
  • De kliniek van de toekomst vandaag: de rol van verpleegkundigen in het ziekenhuis van de toekomst.

Uitkomsten waren bijvoorbeeld een concept van een app voor de patiënt om zelf medicatie bij te kunnen houden en een kaartspel wat verpleegkundigen bewustzijn bijbrengt over knelpunten in het medicatieproces en wat je daaraan kunt doen. Ook hebben we een beeld gekregen wat er gebeurt met verbeterideeën die verpleegkundigen inbrengen en hoe dit proces verbeterd zou kunnen worden. We hebben ook al enkele belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht, zoals extramuralisering, regie bij de patiënt en gebruikmaken van allerlei data.
Bekijk de presentatie over jaar 1 (binnenkort beschikbaar)

Fase 1

In het eerste halfjaar hebben we knelpunten gevonden op een groot aantal terreinen, zoals ICT-systemen die niet goed met elkaar communiceren, onvoldoende training voor werken met het EPD, beschikbaarheid van apparatuur en materialen, medicatieproces, handmatige administratie, fysieke inrichting die niet aansluit bij werkprocessen, veel niet-patiëntgerelateerde taken, werkdruk en -onderbrekingen (o.a. telefoon), onvoldoende digitale vaardigheden en veel wisselend personeel. Niet verrassend was dat verpleegkundigen hun werkplezier vooral halen uit het contact met de patiënt.

Looptijd

01 juli 2018 - 01 juli 2020

Aanpak

We combineren onderzoeksmethoden uit de wereld van co-design, procesanalyse en systemisch ontwerp.

  • Co-design: samen met de eindgebruiker (=verpleegkundige) ontwerpen: de eindgebruiker weet het best waar hij/zij behoefte aan heeft en op welke manier een technologie aansluit op het werkproces;
  • Procesanalyse: hoe lopen de processen van verbeteridee van een verpleegkundige tot eventuele uitvoer nu in het ziekenhuis en hoe kunnen die worden verbeterd?
  • Systemisch: hoe ontwerp je op zo'n manier dat het ook in de hele organisatie (ziekenhuis) kan worden ingebed, wie moeten allemaal worden betrokken en wat gaat er veranderen door de innovatie?

Op vier verpleegafdelingen in het UMC Utrecht en zeven verpleegafdelingen in het Sint Antonius Ziekenhuis werken we samen met verpleegkundigen via deze methoden. Samen met hen zoeken we naar aanknopingspunten om de hoeveelheid werk te verlagen. Vervolgens gaan we met de verpleegkundigen een aantal vernieuwingen ontwerpen en testen.

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol bij het ontwerpproces. Dit levert naar verwachting twee of drie arbeidsbesparende producten en/of diensten op, zoals een slim verpleegkundig oproepsysteem. Ook schrijven we een aanvulling op het opleidingsprofiel voor de verpleegkundige in 2020 van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Verpleegkundigen gebruiken niet alleen technologie, maar dragen er ook aan bij om het te verbeteren.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Co-financiering: RAAK-publiek.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?