Tanja Enninga | onderzoeker | lectoraat Co-Design

Tanja Enninga

Onderzoeker

Dr. Tanja Enninga is senior-onderzoeker met een focus op innoveren in een complexe omgeving. Haar aandacht gaat uit naar het proces, het combineren van verschillende activiteiten en perspectieven, en hoe je zou kunnen leren innoveren op basis van de ervaringen van anderen.

Enninga’s promotieonderzoek (TU Delft, IDE) richtte zich op hoe innovatieprojectleiders manoeuvreren in het proces van een radicale innovatie en op het vastleggen van deze ervaringen waar anderen van zouden kunnen leren. Zij heeft interesse in het gebruik van narratieven: gedurende het innovatieproces, om te leren van anderen, en in wetenschappelijk publicaties.

Expertises

  • Co-design
  • Service innovation
  • Innovation processes

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?