Berit Godfroij | onderzoeker | Lectoraat Co Design

Berit Godfroij

Onderzoeker

ir. Berit Godfroij (1981) werkt sinds 2011 als onderzoeker voor het lectoraat Co-Design waarbij ze zich richt op onderzoek naar samenwerking tussen creatieve professionals en de gezondheidssector.

Berit heeft een achtergrond in Industrieel Ontwerpen (TU Delft) waar ze in 2008 afstudeerde bij de master Design for Interaction. Daarna werkte ze twee jaar als kwalitatief onderzoeker en usability-expert bij een onderzoeksbureau, waarna ze bij de kenniskring van Co-Design (voormalig Product Design & Engineering) kwam. Berit richt zich graag op procesonderzoek – waarvoor ze een PhD-cursus volgde (2017) aan de VU Amsterdam – en heeft affiniteit met meta-onderzoek. Daarbij is ze examinator bij het HU-onderwijs van Technische Bedrijfskunde (TBK).

Expertises

Design research

Kwalitatief onderzoek

Procesonderzoek

Meta-onderzoek

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Berit Godfroij | onderzoeker | Lectoraat Co Design

Berit Godfroij

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Co-Design