Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector

Anita Cremers is sinds 2010 is ze verbonden aan het lectoraat Co-Design als bijzonder lector ‘Multimodal user interface design’. Ze heeft gewerkt aan een groot aantal RAAK projecten, vooral binnen het domein van de zorg.

Anita studeerde Algemene Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, specialisatie Taal & Informatica (1986-1991). Daarna is zij gepromoveerd aan de TU/e op een proefschrift over mens-computerdialogen. Na haar promotie heeft Anita gewerkt bij KPN Research (Leidschendam) aan mens-systeemdialogen. Sinds 2000 werkt ze als onderzoeker bij TNO aan diverse Nederlandse en EU-projecten op het gebied van het ontwerpen van mens-computer interactie en het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelproces van technologie.

De nadruk in haar projecten ligt op het middels co-design ontwerpen van technologie ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad, laaggeletterden, immigranten, licht verstandelijk beperkten). De uitdaging is om technologie zodanig te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikservaring hebben.

Expertises

 • Co-design

Publicaties


Projecten

  • Lectoraten: Co-Design, Innovaties in de Preventieve Zorg, Jeugd, Leefstijl en Gezondheid
  • 1 januari 2024 - 1 januari 2026
  De Uitblinkers-interventie voor gedragsverandering
 • Mannelijke student interviewt vrouw op buiten bankje
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Betekenisvol Digitaal Innoveren, Co-Design, Innovaties in de Preventieve Zorg, Logopedie: Participatie door Communicatie, Participatie Zorg en Ondersteuning
  • 1 januari 2024 - 31 december 2025
  Met de wijk Wijzer
 • AID topafeelding
  • Lectoraten: Co-Design, Onderzoekend Vermogen
  • 1 oktober 2023 - 30 september 2025
  AID (Active Inclusive Design)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?