Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector

Anita Cremers is sinds 2010 is ze verbonden aan het lectoraat Co-Design als bijzonder lector ‘Multimodal user interface design’. Ze heeft gewerkt aan een groot aantal RAAK projecten, vooral binnen het domein van de zorg.

Anita studeerde Algemene Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, specialisatie Taal & Informatica (1986-1991). Daarna is zij gepromoveerd aan de TU/e op een proefschrift over mens-computerdialogen. Na haar promotie heeft Anita gewerkt bij KPN Research (Leidschendam) aan mens-systeemdialogen. Sinds 2000 werkt ze als onderzoeker bij TNO aan diverse Nederlandse en EU-projecten op het gebied van het ontwerpen van mens-computer interactie en het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelproces van technologie.

De nadruk in haar projecten ligt op het middels co-design ontwerpen van technologie ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad, laaggeletterden, immigranten, licht verstandelijk beperkten). De uitdaging is om technologie zodanig te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikservaring hebben.

Expertises

 • Co-design

Publicaties

Projecten

 • Invite
  • Lectoraat: Co-Design
  • 1 september 2020 - 30 juni 2021
  INVITE (Inclusive Visual Tools for user research in Ehealth)
 • Cover LENI Magazine
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Betekenisvol Digitaal Innoveren, Co-Design, Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs, Meertaligheid en Onderwijs, Normatieve Professionalisering, Onderzoekend Vermogen, Organiseren van Verandering in Onderwijs, Werken in Onderwijs, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
  • 1 juni 2020 - 31 december 2022
  LENI Magazine
 • Verpleegkundigen bij patiënt
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren, Co-Design, Procesinnovatie & informatiesystemen, Technologie voor Zorginnovaties
  • 1 juli 2018 - 30 juni 2021
  COUNT: Meer tijd voor de patiënt door zinvolle technologie

Wil je samenwerken of heb je een vraag?