Numerus Fixus

Hogeschool Utrecht heeft acht opleidingen met een numerus fixus waarvan de aanmelddeadline dus 15 januari is en waarvoor een selectieprocedure geldt: Fysiotherapie, Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, Optometrie voltijd en Optometrie deeltijd (start vanaf studiejaar 2021/22) en Tandprothetiek (deeltijd). Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

In verband met de situatie rondom het coronavirus wordt de deadline voor de afronding van de selectieprocedure voor de opleiding Tandprothetiek opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni 2020. Voor de overige opleidingen handhaven we de deadline van 15 april.

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en selectiedagen

Hieronder kun je zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs voor de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 is gegaan. Vanaf 22 april 2020 komt hier elke woensdag de actuele informatie voor studiejaar 2020-2021 te staan.

Opleiding

Studiejaar
2019-2020
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2019-2020
Hoogste
aangeboden 
rangnummer

Studiejaar
2020-2021
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2020-2021
Hoogste
aangeboden 
rangnummer
Fysiotherapie 341  381 341 390
Huidtherapie (voltijd) 110 157 110  131
Huidtherapie (deeltijd) 25
31  25 28
Medische Hulpverlening 48 80  48  64
Mondzorgkunde 105 123 100 113
Optometrie 140 158  140  151
Tandprothetiek n.v.t. n.v.t. 28 28

Opleiding Voorlopig aantal plaatsen
2020-2021
Selectiedagen (onder voorbehoud)
Medische Hulpverlening
48 1 februari
Fysiotherapie 341 21 maart (start procedure 22 januari)
Huidtherapie (voltijd) 110 25 januari (deel 1) en 8 februari (deel 2)
Huidtherapie (deeltijd) 25 25 januari (deel 1) en 8 februari (deel 2)
Mondzorgkunde 100 6 februari (digitale toets) en 15 februari (2e ronde)
Optometrie (voltijd) 140 8 februari
Optometrie (deeltijd)  25 start m.i.v. studiejaar 2021-2022 
Tandprothetiek (deeltijd) 28 7 maart (deel 1) en 3 juni (deel 2) 

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure). Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Let op! De aanmelddeadline voor deze opleidingen was 15 januari 2020. Aanmelden is niet langer mogelijk. Vanaf oktober 2020 is het weer mogelijk je aan te melden voor start in september 2021.

 2. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.
  Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure).

 3. Bekijk je rangnummer

  Je krijgt op 15 april, voor Tandprothetiek 15 juni, je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan krijg je direct een plaats aangeboden voor de opleiding.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken, dan is er een kans dat je alsnog een plaats aangeboden krijgt als er geselecteerde studenten uitvallen.

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Opengevallen plaatsen worden dan aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden tot en met 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je een beroep indienen. Hoe je dit doet, lees je op Rechten en Plichten.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Dat aantal van drie is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren (vanaf 2000/2001) bij één bepaalde opleiding telt hierbij ook mee.

Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen.

Ga naar aanmelden.

Vragen over de opleiding?