Hogeschool Utrecht heeft zes opleidingen met een numerus fixus waarvan de aanmelddeadline 15 januari is en waarvoor een selectieprocedure geldt: Medische Hulpverlening (voltijd), Fysiotherapie (voltijd), Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Mondzorgkunde, Optometrie (deeltijd) en Tandprothetiek (deeltijd). Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

Let op

De aanmelddeadline voor deze opleidingen was 15 januari 2024. Aanmelden is niet langer mogelijk. Vanaf oktober 2024 is het weer mogelijk je aan te melden voor start in september 2025.

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en selectiedagen

Hieronder kun je zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs voor de studiejaren 2023-2024 en 2024-2025 is gegaan. Vanaf 17 april 2024 komt hier elke woensdag de actuele informatie voor studiejaar 2024-2025 te staan.

Opleiding

Studiejaar
2023-2024
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2023-2024
Hoogste
aangeboden
rangnummer
Week 35

Studiejaar
2024-2025
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2024-2025
Hoogste
aangeboden 
rangnummer
Week 29
Fysiotherapie (voltijd) 400  413
410 371
Huidtherapie (voltijd) 110 138 110 126
Huidtherapie (deeltijd) 25
36 25 35
Medische Hulpverlening 24 36 24 30
Mondzorgkunde 102 125 102 112
Optometrie (deeltijd) 30 36 30 34
Tandprothetiek 28 35 28 31

Opleiding Aantal plaatsen
2024-2025
Selectiedagen
Fysiotherapie externe link  (voltijd) 410 zaterdag 23 maart 2024
Huidtherapie externe link (voltijd) 110

zaterdag 10 februari 2024 (deel 1) en
zaterdag 2 maart 2024 (deel 2)

Huidtherapie externe link (deeltijd) 25

zaterdag 10 februari 2024 (deel 1) en
zaterdag 2 maart 2024 (deel 2)

Medische Hulpverlening (voltijd) 24  zaterdag 10 februari 2024 (deel 1) en
zaterdag 9 maart 2024 (deel 2)
Mondzorgkunde externe link 102 zaterdag 27 januari 2024 (deel 1) en
zaterdag 2 maart  2024 (deel 2)
Optometrie externe link (deeltijd)  30 zaterdag 3 februari 2024
Tandprothetiek externe link (deeltijd) 28 zaterdag 17 februari 2024 (deel 1) en
zaterdag 23 maart 2024 (deel 2)

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure). Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Meld je uiterlijk 15 januari aan via Studielink.

 2. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.
  Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure).

 3. Bekijk je rangnummer

  Je krijgt op 15 april je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan krijg je direct een plaats aangeboden voor de opleiding. Check daarom ook je mail (én je spambox) of je status en berichten op Studielink.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken, dan is er een kans dat je alsnog een plaats aangeboden krijgt als er geselecteerde studenten uitvallen.

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Opengevallen plaatsen worden dan aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden tot en met 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je een beroep indienen. Hoe je dit doet, lees je op Rechten en Plichten.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Dat aantal van drie is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren (vanaf 2000/2001) bij één bepaalde opleiding telt hierbij ook mee.

Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl vóór 1 september. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk (graag in PDF formaat) mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen. Ontvangen wij je verzoek na 1 september, dan kunnen wij geen tijdige correctie van de selectiepoging garanderen.

Ga naar aanmelden.

Heb je nog vragen?