Rechten en plichten

Elke student heeft bepaalde rechten en plichten. En elk jaar worden de belangrijkste regelingen in een nieuw Studentenstatuut gezet. Specifieke rechten en plichten vind je in de Onderwijs en Examenregeling (OER-HU) en de studiegids van jouw opleiding. Zodat jij weet waar je aan toe bent.

Studentenstatuut en OER

In het Studentenstatuut vind je een algemeen overzicht van de belangrijkste afspraken over wat je als student mag en moet. En dan is de Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) er nog. Die bepaalt specifiek de rechten en plichten van alle HU-studenten als het aankomt op onderwijs, examens en tentamens.

Studiegidsen

In de studiegidsen wordt op opleidingsniveau nadere invulling gegeven aan de rechten en plichten uit de OER-HU. Ook vind je in deze gidsen de inhoud van elke opleiding: van vakken tot thema’s en praktische informatie.

Bezwaar maken

Als de HU een besluit heeft genomen waar jij het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld als jij de beoordeling van je tentamen onjuist vindt of als je het niet eens bent met het studieadvies dat je hebt gekregen, omdat er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden waren.

Een bezwaar indienen is eenvoudig. Als het om een beoordeling gaat, dan kun je dat meteen via de website van de examencommissie (inlog nodig) doen. Bij alle andere besluiten staat in het besluit zelf aangegeven hoe je een bezwaar kan indienen.

Let op: zorg ervoor dat je binnen twee weken bezwaar maakt tegen een besluit.

De beroepsprocedure

Heb je een bezwaar ingediend, maar geen gelijk gekregen? Dan kun je in beroep gaan. Gebruik het digitale formulier om er zeker van te zijn dat alle informatie volledig is. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, wordt je beroep behandeld door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten.

Let op: zorg ervoor dat je binnen 6 weken in beroep gaat tegen een besluit.

Meer informatie

Wil je nog meer weten over de bezwaar- en beroepsprocedures? Lees dan alle informatie in het Reglement Rechtsbescherming. Of download voor meer informatie de Inschrijvingsregeling.