Rechten en plichten

Elke student heeft bepaalde rechten en plichten. En elk jaar worden de belangrijkste regelingen in een nieuw Studentenstatuut gezet. Specifieke rechten en plichten vind je in de Onderwijs en Examenregeling (OER-HU) en de studiegids van jouw opleiding. Zodat jij weet waar je aan toe bent.

Zomerreces

Van 25 juli tot en met 21 augustus hebben het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie en de Klachtencommissie Studenten een roostervrije periode (zomerreces). Nieuwe en lopende beroepszaken worden na deze periode hervat.

De beroepszaken die in deze periode binnenkomen, zullen door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten zo snel mogelijk na het reces in behandeling worden genomen. Ook verdere behandeling van lopende beroepszaken zal na het reces voortgezet worden.

Studentenstatuut en OER

In het Studentenstatuut vind je een algemeen overzicht van de belangrijkste afspraken over wat je als student mag en moet en een verwijzing naar de specifieke regelingen waar dat nader in geregeld is. Bijvoorbeeld de Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU). Die bepaalt specifiek de rechten en plichten van alle HU-studenten als het aankomt op onderwijs, examens en tentamens.

Studiegidsen

In de studiegidsen wordt op opleidingsniveau nadere invulling gegeven aan de rechten en plichten uit de OER-HU. Ook vind je in deze gidsen de inhoud van elke opleiding: van vakken tot thema’s en praktische informatie.

De beroepsprocedure

Als de HU een besluit heeft genomen waar jij het niet mee eens bent, kun je beroep indienen. Dat kan bijvoorbeeld als jij de beoordeling van je tentamen onjuist vindt, of als je het niet eens bent met het studieadvies dat je hebt gekregen, omdat er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden waren.

Een beroep indienen is eenvoudig. Onderaan het besluit staat vermeld hoe je dat kan doen en binnen welke termijn.

Gebruik het digitale formulier om er zeker van te zijn dat alle informatie volledig is. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, wordt je beroep behandeld door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten.

Let op: zorg ervoor dat je binnen 6 weken in beroep gaat tegen een besluit.

Meer informatie

Wil je nog meer weten over de beroepsprocedures? Lees dan alle informatie in het Reglement Rechtsbescherming. Of download voor meer informatie de Inschrijvingsregeling.