Toelating

Ben jij enthousiast geworden over de deeltijdbachelor Tandprothetiek? Bekijk dan meteen of jij aan de opleiding kan beginnen. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

In onze opleiding staat leren op de werkplek centraal; je moet bij aanvang van de opleiding 24 uur per week werkzaam zijn in een tandprothetische setting. Je werkplek moet geschikt zijn voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van de opleiding. Om te kunnen beoordelen of de werkplek geschikt is om werkervaring op te doen en te werken aan de diverse competenties van de opleiding is de praktijkovereenkomst ontwikkeld. Deze dient tevens als checklist om de werkplek te scannen op geschiktheid. Als de werkplek of de begeleiding op de werkplek niet voldoet aan de gestelde eisen dan kun je niet deelnemen aan de opleiding Tandprothetiek.

Je kunt starten met de deeltijdopleiding Tandprothetiek als je een mbo-opleiding (niveau 4) hebt afgerond.

Je bent toelaatbaar met alle profielen.

Je bent toelaatbaar met alle profielen.

Je kunt toegelaten worden als je een hbo-opleiding hebt afgerond.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink externe link en meld je meteen aan voor het onderzoek.

Voor de opleiding Tandprothetiek is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. De selectieprocedure bestaat uit:

  • motivatiebrief en CV
  • kennistoets anatomie, fysiologie en tandtechniek
  • maken van een beetplaat en het voeren van een assessment gesprek

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, uiterlijk 15 januari 23.59 uur 2021, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden: student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen en de student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor de decentrale selectie bij opleiding Tandprothetiek.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een motivatiebrief en CV sturen naar de opleiding Tandprothetiek. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

  • Motivatie en ambitie
  • Analytisch vermogen
  • Beroepsoriëntatie

Na 15 januari 2020 ontvang je een uitnodiging om je motivatiebrief en CV in te sturen. De deadline voor het insturen van de motivatiebrief en CV is 31 januari 23.59 uur. De twee delen, brief en CV, dienen beiden aanwezig en volledig te zijn.
Alleen kandidaten die volledig en op tijd hun CV en motivatiebrief hebben ingestuurd worden uitgenodigd voor fase 2.

Tijdens deze dag maak je een digitale kennistoets over anatomie, fysiologie en tandtechniek en krijg je een voorbereidend college voor fase 3 van de selectie. Houd deze dag dus vrij in je agenda!

De uitnodiging voor deze dag en informatie / voorbereidingsmateriaal over deze toets wordt op 1 februari 2021 per mail verzonden ter voorbereiding aan de kandidaten die fase 1 hebben afgerond.
In de week van 15 februari volgt de uitslag van de toets

De 45 best scorende kandidaten uit fase 2 worden uitgenodigd voor fase 3. Fase 3 (selectiedag 2) bestaat uit twee onderdelen:

  • Het maken van een beetplaat
  • Het voeren van een assessment gesprek waarin beetplaat en motivatie worden besproken.
    Houd deze dag dus vrij in je agenda!

In de week van 15 februari volgt de uitslag van fase 2 en de uitnodiging voor fase 3 indien je bij de 45 best scorende kandidaten zit.
Op 27 februari zal een optioneel oefenmoment worden aangeboden voor selectiedag 2.
Instructie over aanmelding voor deze dag zit in de uitnodiging voor selectiedag 2.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Tandprothetiek HU van Studielink.

Vragen over de opleiding?