Toelating

Wil je weten wat je nodig hebt om met de hbo-opleiding Huidtherapie te starten? We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Verder moet je je voor 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

Bij havo-profielen die niet toelaatbaar zijn, neem contact op met de intakecoördinator van Techniek (in verband met uitzonderingen).

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Bij vwo-profielen die niet toelaatbaar zijn, neem contact op met de intakecoördinator van Techniek (in verband met uitzonderingen).
E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Huidtherapie aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in via Studielink en geef je meteen op voor het onderzoek.

Voor de opleiding Huidtherapie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aanstaande aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Lees er alles over op de pagina Numerus fixus.

Voor het beroep van huidtherapeut is het noodzakelijk dat je goed diepte kunt zien en kleuren kunt onderscheiden. Twijfel je hierover, dan kun je met de opleiding een afspraak maken voor een oogonderzoek. Dit vindt plaats in de HU Kliniek, afdeling Optometrie.

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, uiterlijk vóór 15 januari 23.59 uur 2020, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen huidtherapie.
 • Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief insturen. Vanaf 20 januari 2020 ontvang je een uitnodiging met daarin een link waar je het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief kunt uploaden. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

  • Analytisch vermogen.
  • Reflectieve vaardigheden.
  • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
  • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
  • Motivatie en ambitie.
  • Basiskennis.

   

  De decentrale selectie bestaat uit 2 ronden. 
  De 250 kandidaten met de hoogste scores uit ronde 1, worden uitgenodigd voor ronde 2.  

  Ronde 1: zaterdag 25 januari 2020
  De beoordeling (ranking) vindt plaats aan de hand van onderstaand beoordelingsmodel:

  SELECTIECRITERIUM VORM MAXIMAAL TE BEHALEN SCORE
   *Motivaite en ambitie Beoordeling Motivatiebrief, CV en cijferlijst
  20 punten (1 decimaal) 
  *Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal
  Beoordeling Motivatiebrief en CV 
  10 (1 decimaal)
  *Nederlandse taalvaardigheid en Analytisch vermogen
  *Begrijpend lezen in de Engelse taal
  Testvision Digitale meerkeuzetoets; 30 vragen

  30 punten (2 decimalen)

   Totaal   60 punten (2 decimalen)

   

  Ronde 2: zaterdag 8 februari 2020
  De beoordeling (ranking) ronde 2 vindt plaats aan de hand van onderstaand beoordelingsmodel:

   SELECTIECRITERIUM VORM MAXIMAAL TE BEHALEN SCORE
  *Motivatie en ambitie
  * Analytisch vermogen en reflectieve vaardigheden
  Groepsopdracht met pitch
  30 punten (1 decimaal)
  *Nederlandse taalvaardigheid en Analytisch vermogen
  *Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal
  Samenvatting

  30 punten (1 decimaal)

  Totaal   60 punten (1 decimaal)

   

   Een curriculum vitae moet bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Personalia, inclusief e-mailadres.
  • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma en cijferlijst, of in geval diploma te behalen voor 1 september 2020: meest recente cijferlijst).
   Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren.
  • Eventuele werkervaring.
  • Nevenactiviteiten.

  Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Huidtherapie?
  • Wat verwacht je van deze opleiding?
  • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep Huidtherapeut?

  De brief wordt beoordeeld op vormgeving, taal en inhoud.
  Na 15 januari 2020 ontvang je een uitnodiging met daarin een link waar je het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief kunt uploaden. De bewijstukken kunnen tot uiterlijk donderdag 23 januari 2020 worden geüpload.

  Mocht je over een dyslexieverklaring beschikken, dan dien je uiterlijk vóór 15 januari 2020 een scan hiervan per mail aan te leveren via decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl externe link .

  Voor informatie/vragen kan per mail contact worden opgenomen met: decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl externe link .

  Ronde 1 van het assessment vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020 en duurt ongeveer 45 minuten, inclusief aan -en afmelden voor de toets. Informatie over het assessment ontvang je na 15 januari 2020 per mail.

  De 250 best scorende kandidaten uit ronde 1 van de selectieprocedure worden uitgenodigd voor ronde 2. Dit is op zaterdag 8 februari 2020 en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.

  Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Huidtherapie HU van Studielink.

  Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
  Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding. Dat kan per mail tot 48 uur voor aanvang van de selectiedag, zaterdag 25 januari 2020 via de mail  decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl

  Daarna kan je telefonisch contact opnemen met Akke Tschur 06-38763299