Toelating

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening als je een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt. Alle profielen zijn toelaatbaar, maar we raden wel de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek aan. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld via Studielink en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen Medische Hulpverlening

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen na het behalen van het 21+ toelatingsonderzoek.

Voor de opleiding Medische Hulpverlening voltijd zijn 24 plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari via Studielink aan. 

Decentrale selectie

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

  • Student mag zich voor maximaal 2 numerus fixus opleidingen aanmelden.
  • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen Medische Hulpverlening.

Er zijn 24 plaatsen bij de opleiding Medische Hulpverlening in Utrecht. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en algemene regels met betrekking tot de fixus vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

De volgende selectiecriteria zijn overkoepelend aan de toetsing: analytisch vermogen, reflectieve vaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, motivatie en ambitie, basiskennis van wiskunde, natuurscheikunde en fysiologie.

LET OP: Om deel te nemen aan de selectie is het belangrijk dat je je via Studielink aanmeldt voor deze opleiding, een ontvangstbevestiging daarvan hebt én uiterlijk 19 januari documenten aanlevert bij de opleiding, zie stap 2. Anders volgt er een afwijzing.

Om alle informatie goed tot je te kunnen nemen verzoeken we je om de online opleidingspresentatie op dinsdag 5 november 2024 te volgen, de open avond op woensdag 6 november 2024 of de open dag op zaterdag 8 november 2024 te bezoeken. Meeloopdagen worden voor deze opleiding niet georganiseerd. Het is van belang dat je in het bezit bent van een DigiD voor het aanmelden in stap 2.

Je meldt je aan uiterlijk 15 januari via Studielink én levert uiterlijk 19 januari je CV en motivatiebrief in via decentraleselectie.bmh@hu.nl.

Wanneer één van de stappen niet is genomen, volgt er geen uitnodiging voor de decentrale selectie. Je ontvangt een uitnodiging voor de eerste selectiedag vanaf 20 januari.
Heb je studiebeperkende omstandigheden (denk aan dyslexie o.i.d.) of ben je korter dan 6 jaar in Nederland? Stuur dan uiterlijk 19 januari een officiële verklaring hiervan mee voor extra tijd tijdens het maken van de toetsen. Op basis van je dyslexieverklaring krijg je 33% extra toetstijd.

Ben je woonachtig op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en wil je bij ons aanmelden voor deze Numerus Fixus opleiding? Meld je dan tijdig aan (vóór 15 januari) en informeer bij de opleiding (decentraleselectie.bamhv@hu.nl) naar de mogelijkheden voor een selectieproces op afstand (eventueel digitaal).

Als je bent uitgenodigd voor de eerste selectiedag maak je twee toetsen op zaterdag 8 februari 2025, namelijk een:

  • Kennistoets
  • Medisch rekenen toets

Voor de inhoud voorbereiding op deze toetsen, bekijk dit document.


Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact op met de opleiding: decentraleselectie.bmh@hu.nl.

De best scorende kandidaten (maximaal 50 kandidaten) gaan door naar de tweede selectiedag op zaterdag 8 maart 2025. Op deze tweede selectiedag leg je een gestructureerd interview af en speel je hulpverlener in een korte casus met een acteur.

De vragen van het gestructureerd interview richten zich onder andere op jouw motivatie voor het beroep medisch hulpverlener, jouw persoonlijke kwaliteiten en jouw persoonlijke valkuilen ten aanzien van de opleiding en het beroep. Dit gesprek zal maximaal 13 minuten duren.

De casus waarin je als hulpverlener zal deelnemen, richt zich op jouw communicatieve en sociale vaardigheden. De hulpvraag, die de acteur bij je neerlegt, is laagcomplex. Let op: je wordt niet beoordeeld op je medische kennis, het gaat om de interactie met de acteur.

Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact op met de opleiding: decentraleselectie.bmh@hu.nl.

De ranking wordt op 15 april via Studielink bekend gemaakt. De opleiding zal in de dagen erna een toelichting op de gehaalde punten per toetsonderdeel versturen per mail.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend. Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening van de HU van Studielink. Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen.

In juni krijg je verdere informatie over de opleidingsintroductie, boekenlijst en verdere benodigdheden.

Heb je nog vragen?