Toelating

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening als je een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt. Alle profielen zijn toelaatbaar, maar we raden wel de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek aan. Studiejaar 2022-2023 starten we niet met deze opleiding. Aanmelden is niet mogelijk.

Instroomeisen Medische Hulpverlening

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. 

Studiejaar 2022-2023 starten we niet. Aanmelden is niet mogelijk.

Decentrale selectie

Studiejaar 2022-2023 starten we niet. Aanmelden is niet mogelijk. De online decentrale selectie van 29 januari 2022 gaat niet door.

Overige informatie

Het beroep van Bachelor Medisch Hulpverlener juridisch ingebed

Met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’ wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een periode van maximaal 5 jaar, de BMH-er zelfstandig bevoegd te verklaren tot het verrichten van een aantal aangewezen voorbehouden handelingen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2017 het definitieve besluit genomen om gedurende een experimenteerperiode aan de medisch hulpverlener een zelfstandige bevoegdheid, die in omvang is beperkt, toe te kennen van een aantal aangewezen voorbehouden handelingen. Deze experimenteerperiode is gestart op 1 mei 2017. Gedurende de experimenteerperiode wordt door een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie onderzocht of de toedeling van de zelfstandige bevoegdheid bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg waarbij het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd.

De medisch hulpverlener dient te beschikken over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde hbo-bacheloropleiding. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de medisch hulpverlener ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

Nadat het evaluatieonderzoek is afgerond neemt de minister van VWS voor het einde van de experimenteerperiode een besluit over de noodzaak om het beroep van medisch hulpverlener al dan niet definitief in de Wet BIG een plaats te geven. Wanneer de minister besluit om het beroep van medisch hulpverlener niet definitief in de Wet BIG op te nemen, kan dit gevolgen hebben voor het arbeidsmarktperspectief van het beroep van medisch hulpverlener.

De Bachelor Medisch Hulpverlener valt gedurende de experimenteerperiode onder de werking van het tuchtrecht. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor wat betreft het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen.

Heb je nog vragen?