Toelating

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening als je een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt. Alle profielen zijn toelaatbaar, maar we raden wel de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek aan. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen Medische Hulpverlening

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. 

Voor de opleiding Medische Hulpverlening voltijd zijn 24 plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari via Studielink aan. 

Decentrale selectie

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

  • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
  • Student mag zich voor maximaal 2 opleidingen Medische Hulpverlening decentraal aanmelden.
  • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen Medische Hulpverlening.

Er zijn 24 plaatsen bij de opleiding Medische Hulpverlening in Utrecht. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

De volgende selectiecriteria zijn overkoepelend aan de toetsing: analytisch vermogen, reflectieve vaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, begrijpend lezen en toepassen van de Engelse taal, motivatie en ambitie, basiskennis van wiskunde, natuurscheikunde en fysiologie.

LET OP: Om deel te nemen aan de selectie is het belangrijk dat je je via studielink aanmeldt voor deze opleiding, een ontvangstbevestiging daarvan hebt én uiterlijk 19 januari documenten aanlevert bij de opleiding, zie stap 2. Anders volgt er een afwijzing.

Om alle informatie goed tot je te kunnen nemen verzoeken we je om een open dag of een online opleidingspresentatie te volgen. Ook is het van belang dat je een DigiD aanvraagt voor het aanmelden in stap 2.

Aanmelden uiterlijk voor 15 januari via studielink én uiterlijk 19 januari het inleveren van CV en de motivatiebrief via decentraleselectie.bmh@hu.nl.

Wanneer één van de stappen niet is genomen, volgt er geen uitnodiging voor de decentrale selectie. Je ontvangt een uitnodiging voor de selectie vanaf 20 januari 2023.

Heb je studiebeperkende omstandigheden (denk aan dyslexie o.i.d.) of ben je korter dan 6 jaar in Nederland? Stuur dan een officiële verklaring hiervan mee voor extra tijd tijdens het maken van de toetsen. Op basis van je dyslexieverklaring krijg je 33% extra toetstijd.

Als je bent uitgenodigd voor de 1e selectiedag maak je 3 toetsen op zaterdag 11 februari 2023, namelijk een:

  • Medisch rekenen toets
  • Engelse toets
  • Kennistoets

Voor de inhoud voorbereiding op deze toetsen, bekijk dit document.

Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact met de opleiding: decentraleselectie.bmh@hu.nl.

De best scorende kandidaten (maximaal 75 kandidaten) gaan door naar ronde 2 op zaterdag 11 maart 2023. Op deze 2e selectiedag leg je een gestructureerd interview af en speel je hulpverlener in een korte casus met acteur.

De vragen van het gestructueerd interview richten zich onder andere op jouw motivatie voor het beroep medisch hulpverlener, je persoonlijke kwaliteiten en je persoonlijk valkuilen ten aanzien van de opleiding en het beroep. Dit gesprek zal maximaal 13 minuten duren.

De casus waarin je als hulpverlener zal deelnemen, richt zich op jouw communicatieve en sociale vaardigheden. De hulpvraag die de acteur bij je neerlegt is laagcomplex. Let op: je wordt niet beoordeeld op je medische kennis, het gaat om de interactie met de acteur.

Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact met de opleiding: decentraleselectie.bmh@hu.nl.

De ranking wordt op 15 april via Studielink bekend gemaakt. De opleiding zal in de dagen erna een toelichting op de gehaalde punten per toetsonderdeel versturen per mail.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend. Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening van de HU van Studielink. Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen.

In juni krijg je verdere informatie over de opleidingsintroductie, boekenlijst en verdere benodigdheden.

Overige informatie

De medisch hulpverlener wordt in de Wet BIG opgenomen voor de functies: Spoedeisende Hulp, Ambulancezorg of Cardiodiagnostiek.
Deze BIG-geregistreerde beroepsgroep krijgt mogelijk de naam: Medisch Hulpverlener Acute Zorg.

Op 1 mei 2022 is de experimentele status voor de medisch hulpverlener gestopt. De medisch hulpverlener Acute Zorg wordt opnieuw opgenomen in het register zodra het beroep werkelijk in de Wet BIG is opgenomen in de toekomst.

Alle medisch hulpverleners, ook in de anesthesie en operatieve zorg, kunnen hun werkzaamheden na 1 mei voortzetten op dezelfde manier als in de geregistreerde periode. 
De medisch hulpverlener dient te beschikken over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde Hbo-bacheloropleiding. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de medisch hulpverlener ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

Heb je nog vragen?