Toelating

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening als je een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt. Alle profielen zijn toelaatbaar, maar we raden wel de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek aan. We hebben alle toelatingseisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Verder moet je je voor 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

Bij havo-profielen die niet toelaatbaar zijn, neem contact op met de intakecoördinator van Techniek (in verband met uitzonderingen).

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Bij vwo-profielen die niet toelaatbaar zijn, neem contact op met de intakecoördinator van Techniek (in verband met uitzonderingen).
E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4). Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in via Studielink en geef je meteen op voor het onderzoek.

Voor de opleiding Medische Hulpverlening is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aanstaande aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Lees er alles over op de pagina Numerus fixus.

Decentrale selectie

Voor de opleiding Medische Hulpverlening geldt een decentrale selectie. Dit betekent dat de opleiding studenten selecteert op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan via Studielink.

De decentrale selectie vindt plaats op zaterdag 1 februari. Houdt deze datum dus vrij in je agenda!

Heb je dyslexie, stuur dan je dyslexieverklaring door naar decentraleselectie.bmh@hu.nl. Meer informatie vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie wanneer je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen: vwo, havo, mbo niveau 4, buitenlands diploma van vastgesteld vergelijkbaar niveau, 21+ instroom. 

Selectie gebeurt op basis van een assessment. Het assessment bestaat uit onderstaande drie toetsen en wordt op de computer afgenomen.

Ter voorbereiding op de toets Analytisch vermogen en studievaardigheden, ontvang je studiemateriaal over een onderwerp uit de acute zorg. Het studiemateriaal is afkomstig uit Nederlandstalige studieboeken en wordt op 16 januari naar je gemaild als je je vóór 15 januari hebt aangemeld via Studielink.

Op de selectiedag wordt een college gegeven over het bestudeerde onderwerp uit de acute zorg. Vervolgens wordt er een toets afgenomen die over zowel het toegestuurde studiemateriaal als het college gaat. De toets bestaat uit 30 meerkeuze vragen en duurt 45 minuten.

Ter voorbereiding op de toets Rekenvaardigheden, ontvang je, als je je vóór 15 januari hebt aangemeld bij Studielink, op 16 januari een zelfstudiemodule medisch rekenen. Op de selectiedag wordt de toets Rekenvaardigheden afgenomen die uit 15 rekenopgaven (open vragen) bestaat en 60 minuten duurt. Je mag een rekenmachine gebruiken zonder grafische functies.

Op de selectiedag wordt de toets Begrijpend lezen in de Engelse taal afgenomen. Tijdens de toets ontvang je een Engelstalig artikel uit een vakblad over de acute zorg. Over de tekst worden 10 meerkeuze vragen gesteld. De vragen zijn in het Nederlands gesteld. De toets duurt 60 minuten. Je krijgt geen voorbereidingsmateriaal toegestuurd. 

Selectiecriterium Instrument Maximaal te behalen score
Analytisch vermogen en studievaardigheid Kennistoets 30 punten
Rekenvaardigheden Rekentoets (medisch rekenen) 10 punten
 Begrijpend lezen in de Engelse taal Engelse tekstverklaring 10 punten
 Totaal   50 punten

Toelichting                                 
Voor de kennistoets en de rekentoets is de onderliggende norm voor een voldoende vastgesteld op 75%. Dat wil zeggen dat je pas punten gaat scoren als je meer dan 75% van de opgaven goed hebt beantwoord. Voor de Engelse tekstverklaring is de onderliggende norm voor een voldoende vastgesteld op 80%.

De ranking komt tot stand door het aantal behaalde punten per toets op te tellen. De kandidaat met het hoogste aantal behaalde punten krijgt de hoogste positie op de ranking. Als je evenveel punten hebt als een mede-aspirant, wordt er geloot om de hoogste plek.

Je moet je uiterlijk 15 januari aanmelden bij Studielink.  
Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de verwerking van je DigiD-aanvraag vijf werkdagen duurt. Zorg dus dat je deze tijdig aanvraagt zodat je deze hebt voordat je je gaat aanmelden in Studielink.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd, neem dan direct contact op met de opleiding.

Als je niet geplaatst wordt, mag je het jaar erop opnieuw meedoen aan de decentrale selectie, met een maximum van drie keer.

Raadpleeg voor meer informatie ook www.numerusfixus.hu.nl. Heb je vragen over de procedure? Of heb je inhoudelijke vragen? Dan kun je contact opnemen met:

E-mail: decentraleselectie.bmh@hu.nl externe link
Tel. 088 481 52 20

Overige informatie

Het beroep van Bachelor Medisch Hulpverlener juridisch ingebed

Met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’ wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een periode van maximaal 5 jaar, de BMH-er zelfstandig bevoegd te verklaren tot het verrichten van een aantal aangewezen voorbehouden handelingen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2017 het definitieve besluit genomen om gedurende een experimenteerperiode aan de medisch hulpverlener een zelfstandige bevoegdheid, die in omvang is beperkt, toe te kennen van een aantal aangewezen voorbehouden handelingen. Deze experimenteerperiode is gestart op 1 mei 2017. Gedurende de experimenteerperiode wordt door een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie onderzocht of de toedeling van de zelfstandige bevoegdheid bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg waarbij het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd.

De medisch hulpverlener dient te beschikken over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde Hbo-bacheloropleiding. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de medisch hulpverlener ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

Nadat het evaluatieonderzoek is afgerond neemt de minister van VWS voor het einde van de experimenteerperiode een besluit over de noodzaak om het beroep van medisch hulpverlener al dan niet definitief in de Wet BIG een plaats te geven. Wanneer de minister besluit om het beroep van medisch hulpverlener niet definitief in de Wet BIG op te nemen, kan dit gevolgen hebben voor het arbeidsmarktperspectief van het beroep van medisch hulpverlener.

De Bachelor Medisch Hulpverlener valt gedurende de experimenteerperiode onder de werking van het tuchtrecht. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor wat betreft het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen.