Toelating

Ben jij enthousiast geworden over de deeltijdbachelor Optometrie? Bekijk dan meteen of jij aan de opleiding kan beginnen.

Instroomeisen Optometrie

Je dient voor minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een oogzorg setting, waarvan 4 uur als boventallig. Deze 16 uur zal er gelijktijdig een optometrist aanwezig zijn voor de begeleiding. In de werkomgeving dienen optometrische onderzoeken plaats te vinden en diagnostische farmaca gebruikt te worden om praktische vaardigheden te kunnen toepassen.

Je hebt een MBO-4 optiek diploma en bent na afronding van deze opleiding werkzaam in het oogzorgdomein op het moment dat de deeltijdopleiding optometrie start.

Je hebt een MBO-4 TOA diploma en bent na afronding van deze opleiding werkzaam in het oogzorgdomein op het moment dat de deeltijdopleiding optometrie start.

Je hebt een bacheloropleiding orthoptie diploma en bent na afronding van deze opleiding in het oogzorgdomein op het moment dat de opleiding start.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink en meld je meteen aan voor het onderzoek.

Voor de deeltijd opleiding Optometrie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de decentrale selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Deze vind je onderaan deze pagina. Raadpleeg voor meer informatie tevens de pagina Numerus Fixus.

Decentrale selectie bij optometrie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, uiterlijk 15 januari 23.59 uur, via Studielink externe link .

Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden: student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen en de student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor de decentrale selectie bij opleiding Optometrie.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een motivatievideo van maximaal 1 minuut insturen samen met een CV. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen.
 • Reflectieve vaardigheden.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
 • Motivatie en ambitie.
 • Basiskennis van optica, contactlenzen en biologie.

De motivatie video en CV dienen net als de aanmelding via studielink voor 15 januari 23u59 binnen te zijn. U kunt deze mailen naar deeltijd.optometrie@hu.nl met in het onderwerp: documenten aanmelding.

De decentrale selectie bestaat uit 2 rondes.

De 1e ronde (woensdag 8 februari 2023) bestaat uit:

 • een theorietoets via Testvision die op 8 februari 2023 afgenomen zal worden. Afhankelijk van de ontwikkeling rondom Covid-19 zullen de toetsen op de HU of online worden afgenomen.
  Voor de theorietoets zal geen specifiek huiswerk worden opgenomen. Er wordt getoetst op voorkennis en niet op leervermogen. De onderwerpen zijn wel terug te vinden onder de kop: procedure, je kunt op basis hiervan je voorbereiden.
 • CV waar werkervaring en overige activiteiten wordt beoordeeld.
 • Motivatievideo van maximaal 1 minuut, deze wordt beoordeeld op persoonlijke motivatie, hoe een opleiding in de persoonlijke en werkomgeving past en gesproken taal.

De 2e ronde (in de week van 8 maart 2023) worden, bij voldoende aanmeldingen, maximaal 100 uitgenodigd op basis van de score’s in de 1e assessment ronde. De 2e ronde bestaat uit een groepsopdracht op basis van vakoverschreidende competenties. Hier wordt beoordeeld op communicatie, ethiek en empathisch vermogen.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Optometrie HU van Studielink.

Heb je nog vragen?