Toelating

Ben jij enthousiast over de deeltijdbachelor Huidtherapie? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen Huidtherapie

Om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen, moet je een baan hebben op (minimaal) mbo-niveau, bij voorkeur in het domein van de huid of op (para)medisch gebied. Het is belangrijk dat je bij het beoefenen van je beroep een grote mate van zelfstandigheid hebt.

Je bent toelaatbaar met alle profielen. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Je bent toelaatbaar met alle profielen. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Je kunt starten met de deeltijdopleiding Huidtherapie als je een mbo-opleiding (niveau 4) hebt afgerond. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Je kunt toegelaten worden als je een hbo-opleiding hebt afgerond, óf Huidtherapie als tweede opleiding wilt volgen (dus naast al een lopende hbo-opleiding, bijv. naast HBO-V). Echter, wanneer de student de deeltijdopleiding als tweede studie wil volgen, moet de propedeuse van de eerste studie zijn behaald. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring. 

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink en meld je meteen aan voor het onderzoek.

Voor de opleiding Huidtherapie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan via Studielink. De selectieprocedure bestaat uit:

 • Aanleveren CV, motivatiebrief en cijferlijst hoogst genoten opleiding.
 • Kennistoets, taalopdracht Nederlands, samenvatting, motivatiegesprek.

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, uiterlijk 15 januari 23.59 uur, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en algemene regels met betrekking tot de fixus vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarde:

 • Student mag zich maximaal 3x aanmelden voor de decentrale selectie bij opleidingen Huidtherapie.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief insturen.

Let op! De motivatiebrief, CV en cijferlijst dienen uiterlijk VOOR 15 januari 2024 te zijn ontvangen op het mailadres: Decentraleselectie-huidtherapieUtrecht@hu.nl.

Mocht je te laat je documenten aanleveren dan kan je NIET deelnemen aan decentrale selectie.

Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen
 • Reflectieve vaardigheden
 • Mondelinge en schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal
 • Motivatie en ambitie
 • Basiskennis

Een curriculum vitae moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mailadres.
 • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma en cijferlijst, meest recente cijferlijst).
 • Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren op via de post. Alle documenten kunnen opgestuurd worden via de mail.
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Huidtherapie?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep Huidtherapeut?

Mocht je over een dyslexieverklaring beschikken, dan dien je uiterlijk vóór 15 januari 2024 een scan hiervan per mail aan te leveren via Decentraleselectie-huidtherapieUtrecht@hu.nl.

Voor informatie/vragen kan per mail contact worden opgenomen met: Decentraleselectie-huidtherapieUtrecht@hu.nl.

De selectiedagen vinden plaats op de Hogeschool Utrecht.
De decentrale selectie bestaat uit twee ronden.
Ongeveer 50 kandidaten met de hoogste scores uit ronde 1 worden uitgenodigd voor ronde 2.

Ronde 1: zaterdag 10 februari 2024

Ronde 1 bestaat uit je motivatiebrief + CV en een digitale kennistoets. De digitale kennistoets duurt ongeveer 60 minuten, inclusief aan- en afmelden voor de toets.

Informatie ter voorbereiding op digitale kennistoets ontvang je na 22 januari 2024 per mail. Let op! De mail kan ook in je SPAM terechtkomen. 

De beoordeling (ranking) vindt plaats aan de hand van onderstaand beoordelingsmodel:

SELECTIECRITERIUM VORM MAXIMAAL TE BEHALEN SCORE
*Motivatie en ambitie Beoordeling Motivatiebrief, CV en cijferlijst
20 punten (1 decimaal) 
*Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal
Beoordeling Motivatiebrief en CV 
10 (1 decimaal)

*Nederlandse taalvaardigheid en Analytisch vermogen
*Begrijpend lezen in de Engelse taal
*Basiskennis en analytisch vermogen

Digitale kennistoets

30 punten (2 decimalen)

Totaal   60 punten (2 decimalen)

Ronde 2: zaterdag 2 maart 2024

De best scorende kandidaten uit ronde 1 (ongeveer 50) worden uitgenodigd voor ronde 2. Ronde 2 bestaat uit het maken van een samenvatting van een artikel en een individueel gesprek en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.

De beoordeling (ranking) ronde 2 vindt plaats aan de hand van onderstaand beoordelingsmodel:

 SELECTIECRITERIUM VORM MAXIMAAL TE BEHALEN SCORE
*Motivatie en ambitie
*Analytisch vermogen en reflectieve vaardigheden
Individueel gesprek 30 punten (1 decimaal)
*Nederlandse taalvaardigheid en Analytisch vermogen
*Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal
Samenvatting

30 punten (1 decimaal)

Totaal   60 punten (1 decimaal)

Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Huidtherapie HU van Studielink.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectie dag waarvoor je uitgenodigd bent. Aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen.
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd of neem je toch geen deel aan de procedure, neem dan contact op met de opleiding. Dat kan per mail Decentraleselectie-huidtherapieUtrecht@hu.nl.

Heb je nog vragen?