Toelating

Ben jij enthousiast over de deeltijdbachelor Huidtherapie? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen. Verder moet je je voor 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

instroomeisen

Om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen, moet je een baan hebben op (minimaal) mbo-niveau, bij voorkeur in het domein van de huid of op (para)medisch gebied. Het is belangrijk dat je bij het beoefenen van je beroep een grote mate van zelfstandigheid hebt.

Je bent toelaatbaar met alle profielen. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Je bent toelaatbaar met alle profielen. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Je kunt starten met de deeltijdopleiding Huidtherapie als je een mbo-opleiding (niveau 4) hebt afgerond. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring.

Je kunt toegelaten worden als je een hbo-opleiding hebt afgerond, óf Huidtherapie als tweede opleiding wilt volgen (dus naast al een lopende HBO opleiding, bijv. naast HBO-V). Echter, wanneer de student de deeltijdopleiding als tweede studie wil volgen, moet de propedeuse van de eerste studie zijn behaald. Let wel, de deeltijdopleiding is ingericht op mensen met een aantal jaar werkervaring. 

Ben je 21 jaar of ouder? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je niet voldoet aan de toelatingseisen hierboven. Wel moet je dan eerst het toelatingsonderzoek 21+ halen. Nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding via Studielink externe link , kun je je voor dit onderzoek opgeven.

Voor de opleiding Huidtherapie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari 2020 aan via Studielink. De selectieprocedure bestaat uit:

  • aanleveren CV, motivatiebrief en cijferlijst hoogst genoten opleiding
  • kennistoets, taalopdracht Nederlands, samenvatting, motivatiegesprek

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, uiterlijk vóór 15 januari 23.59 uur, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden: student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen en de student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor de decentrale selectie bij opleiding Huidtherapie.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief én een kopie van de cijfers van de laatst genoten opleiding insturen. Na 15 januari 2021 ontvang je een uitnodiging met daarin een link waar je het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief kunt uploaden. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

  • Analytisch vermogen.
  • Reflectieve vaardigheden.
  • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
  • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
  • Motivatie en ambitie.
  • Basiskennis.

 

De decentrale selectie bestaat uit twee ronden.
Ongeveer 50 kandidaten met de hoogste scores uit ronde 1 worden uitgenodigd voor ronde 2. 
Na 15 januari 2020 ontvang je een uitnodiging met daarin een link waar je het CV, de bewijsstukken en de motivatiebrief kunt uploaden. De bewijstukken kunnen tot uiterlijk donderdag 23 januari 2020 worden geüpload.
 
Mocht je over een dyslexieverklaring beschikken, dan dien je uiterlijk vóór 15 januari 2020 een scan hiervan per mail aan te leveren via decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl externe link .

Voor informatie/vragen kan per mail contact worden opgenomen met: decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl externe link .

Ronde 1: op zaterdag 25 januari

Ronde 1 bestaat uit je CV, je motivatiebrief en een digitale meerkeuzentoets. De toets vindt plaats in Utrecht en duurt ongeveer 45 minuten, inclusief aan- en afmelden voor de toets. Informatie over het assessment ontvang je na 15 januari 2020 per mail.

Ronde 2: op zaterdag 8 februari

De best scorende kandidaten uit ronde 1 (ongeveer 50) worden uitgenodigd voor ronde 2. Ronde 2 bestaat uit het maken van een samenvatting van een artikel en een individueel gesprek. Dat zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.
 

Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Huidtherapie HU van Studielink.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent. Aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen.
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd of neem je toch geen deel aan de procedure, neem dan direct contact op met de opleiding. Dat kan per mail tot 48 uur voor aanvang van de selectiedag via de mail decentraleselectie-huidtherapie@hu.nl
Daarna kan je telefonisch contact opnemen met Coralie Arends op 06-38763327.