Toelating

Voor de opleiding Mondzorgkunde heb je een bepaald niveau nodig om te starten en moet je de volledige selectieprocedure succesvol hebben doorlopen. We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Om een uitnodiging voor de selectie te ontvangen moet je je uiterlijk 15 januari 2024 aanmelden via Studielink, een ontvangstbevestiging daarvan hebben ontvangen en documenten bij de opleiding aanleveren.

Instroomeisen Mondzorgkunde

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de hbo-opleiding Mondzorgkunde aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met het mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. 

De opleiding Mondzorgkunde is een numerus fixus opleiding waarvoor een selectieprocedure geldt. Voor de opleiding Mondzorgkunde voltijd zijn 102 plaatsen beschikbaar. Meer algemene informatie over de selectieprocedure vind je tevens op de pagina Numerus fixus.

Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari via Studielink aan.

Decentrale Selectie

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

  • Je mag je voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.
  • Je mag je maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen Mondzorgkunde.

Er zijn 102 plaatsen beschikbaar bij de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. De volgende selectiecriteria zijn overkoepelend aan de toetsing: analytisch vermogen, reflectieve vaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, begrijpend lezen en toepassen van de Engelse taal, motivatie en ambitie, basiskennis van wis-, natuur- en scheikunde en fysiologie. Meer over de selectiecriteria vind je bij ‘ Stap 1’ op deze pagina en algemene regels met betrekking tot de fixus vind je op Numerus Fixus.

De selectiedagen vinden plaats op Hogeschool Utrecht en bestaan uit twee rondes. Tijdens ronde 1 word je beoordeeld door een aantal deeltoetsen. Daaruit volgt een ranking waarbij het best scorende 1/3 deel van de kandidaten (maximaal 250 kandidaten) wordt uitgenodigd voor ronde 2.

Het aantal punten wat je maximaal per deeltoets kunt halen vind je onderstaand schema.

Selectiecriterium Instrument  Maximaal te behalen score
Ronde 1: zaterdag 27 januari 2024
Motivatie en ambitie, reflectieve vaardigheden en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal  Reflectieverslag en CV  10 punten
Integrale kennistoets fysiologie, natuur-, schei- en wiskunde, begrijpend lezen en toepassen van de Engelse Taal
MC Toets  50 punten
Subtotaal score voor de 1ste selectie    60 punten
 
Ronde 2: zaterdag 2 maart 2024
Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal  Samenvatting Nederlandse tekst  20 punten
Gespreksvaardigheden en analytisch en reflectief vermogen met betrekking tot visie op beroep en geschiktheid opleiding en beroep   Presentatie en gesprek  20 punten
Subtotaal score voor de 1ste selectie     40 punten
Totaal    100 punten

Om alle informatie goed tot je te kunnen nemen verzoeken we je om een open dag of een meeloopdag te volgen. Ook is het van belang dat je een DIGID aanvraagt voor het aanmelden in Studielink.

Om deel te nemen aan de selectie is het belangrijk dat je je uiterlijk 15 januari 2024 23:59 uur aanmeldt via Studielink voor deze opleiding, een ontvangstbevestiging daarvan hebt ontvangen én je CV en reflectieverslag aanlevert bij de opleiding via selectiemondzorgkunde@hu.nl.

Het volledig maken en indienen van deze voorbereidingsopdracht is voorwaardelijk voor deelname aan de verdere selectie. Indien hier niet aan is voldaan, word je niet uitgenodigd voor de selectie. De aanmelding in Studielink is géén volledig inschrijving voor de opleiding. 

Download het bestand met de opdrachtomschrijving en leerdoelen voor het reflectieverslag en CV. Heb je studiebeperkende omstandigheden (denk aan dyslexie o.i.d.) of ben je korter dan 6 jaar in Nederland? Stuur dan een officiële verklaring hiervan mee voor extra tijd tijdens het maken van de toetsen.

Je ontvangt een uitnodiging voor de selectie tussen 16 en 25 januari 2024.

Tijdens ronde 1 op zaterdag 27 januari 2024 maak je een integrale kennistoets. De onderwerpen van de toets zijn wiskunde, fysiologie, natuur- en scheikunde toets en de Engelse taal. Bekijk de toetsmatrijs voor de toets en neem de bronvoorbeelden door (ANATOMIE EN FYSIOLOGIE EEN INLEIDING, Diagnose en behandeling van cariëslaesies en Straling effecten en bronnen). 

Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact op per mail met de opleiding.

Bij het behalen van voldoende punten gaat het best scorende 1/3 deel (maximaal 250 kandidaten) door naar ronde 2 op zaterdag 2 maart 2024.

Bij het behalen van voldoende punten gaat het best scorende 1/3 deel (maximaal 250 kandidaten) door naar ronde 2 op zaterdag 2 maart 2024. Tijdens deze ronde maak je 3 toetsen. Je maakt een Nederlandse samenvatting, je geeft een betoog en je legt een gestructureerd interview af. Download de opdrachtsomschrijving/leerdoelen voor deze toetsen.
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op per mail met de opleiding.

De ranking wordt op 15 april 2024 via Studielink bekend gemaakt. De opleiding zal in de dagen erna een toelichting op de gehaalde punten per toetsonderdeel versturen per mail.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend. Decentraal geselecteerd zijn, houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Mondzorgkunde HU van Studielink.  Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
In juni krijg je verdere informatie over de opleidingsintroductie, boekenlijst en verdere benodigdheden.

Heb je nog vragen?