Toelating

Voor de opleiding Mondzorgkunde heb je een bepaald niveau nodig om te starten. We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Verder moet je je voor 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de hbo-opleiding Mondzorgkunde aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in via Studielink en geef je meteen op voor het onderzoek.

Voor de opleiding Mondzorgkunde voltijd zijn 100 plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aanstaande aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Lees er alles over op de pagina Numerus fixus.

Decentrale Selectie

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

  • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
  • Student mag zich voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.
  • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen mondzorgkunde. 

Er zijn 100 plaatsen bij de opleiding mondzorgkunde in Utrecht. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2021, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

De volgende selectiecriteria zijn overkoepelend aan de toetsing: analytisch vermogen, reflectieve vaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, begrijpend lezen in de Engelse taal, motivatie en ambitie, basiskennis van wiskunde, scheikunde en biologie.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief sturen naar de opleiding Mondzorgkunde. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

  • Analytisch vermogen.
  • Reflectieve vaardigheden.
  • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
  • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
  • Motivatie en ambitie.
  • Basiskennis van wiskunde, scheikunde en biologie. 

Deel 1: donderdag 6 februari 2020 vanaf 15.00 uur

Selectiecriterium Vorm Score
Motivatie en ambitie Beoordeling ingestuurde brief/cv/cijferlijst 15 punten
Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse Taal
Basiskennis biologie, scheikunde, wiskunde 30 MC vragen in TV Online 15 punten
Analytisch vermogen
Begrijpend lezen in de Engelse Taal 30 MC vragen in TV Online
15 punten


Het best presterende 1/3 deel, minimaal 220 deelnemers, worden uitgenodigd
voor deel 2: Zaterdag 15 februari 2020 vanaf 8.30 uur

Selectiecriterium Vorm Score
Motivatie en ambitie  Pitch en gesprek met
docent mondzorgkunde, 
15 minuten
20 punten
Mondelinge vaardigheden in de Nederlandse Taal
Analytisch vermogen en reflectievaardigheden
Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse Taal
Samenvatting Nederlandse tekst
Schriftelijke toets van 60 minuten
20 punten

Deel 1 van de procedure start met het aanleveren van een CV, motivatiebrief en bewijsstukken.
Meer informatie over de documentatie vindt je hier.
Het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten uiterlijk 15 januari 2020 digitaal worden verstuurd naar:
selectiemondzorgkunde@hu.nl

Bij studiebeperkende omstandigheden, zoals dyslexie, graag een officiële verklaring meesturen.
Dit geldt ook voor kandidaten met een migratie achtergrond die korter dan 6 jaar in Nederland zijn. Graag hiervan een bewijs meesturen met de documenten.

Als niet tijdig en volledig wordt voldaan aan bovenstaande, dan word je niet uitgenodigd voor deel 1 van de selectieprocedure.

Deel 1 van het assessment vindt plaats op donderdag 6 februari 2020 en duurt ongeveer 1,5 uur.  Dit assessment bestaat uit meerdere opdrachten, zie schema hierboven. Meer informatie over de leerdoelen van deel 1 van het assessment vind je hier.

Het best presterende 1/3 deel, minimaal 220 kandidaten, uit deel 1 van de selectieprocedure worden uitgenodigd voor deel 2. Dit is op zaterdag 15 februari 2020 en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen. Meer informatie over de leerdoelen van deel 2 van het assessment vind je hier.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Mondzorgkunde HU van Studielink.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding via het mail adres Selectiemondzorgkunde@hu.nl.