Toelating

Voor de opleiding Mondzorgkunde heb je een bepaald niveau nodig om te starten. We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de hbo-opleiding Mondzorgkunde aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in via Studielink en geef je meteen op voor het onderzoek.

Voor de opleiding Mondzorgkunde voltijd zijn 100 plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Lees er alles over op de pagina Numerus fixus.

Decentrale Selectie

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

  • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
  • Student mag zich voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.
  • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen mondzorgkunde. 

Er zijn 100 plaatsen bij de opleiding mondzorgkunde in Utrecht. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

De volgende selectiecriteria zijn overkoepelend aan de toetsing: analytisch vermogen, reflectieve vaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, begrijpend lezen in de Engelse taal, motivatie en ambitie, basiskennis van wiskunde, scheikunde en biologie.

We zullen te zijner tijd anticiperen op de maatregelen die geadviseerd worden vanuit het RIVM vanwege het covid-19 virus. Dit kan betekenen dat de toetsen wellicht online zijn en niet op locatie. We zullen je hierover nader informeren, hou de website in de gaten.

Fase 1 wordt beoordeeld door een aantal deeltoetsen. Daaruit volgt een ranking waarbij de bestscorende 220-250 kandidaten worden uitgenodigd voor fase 2. Het aantal punten wat je maximaal per deeltoets kunt halen vind je hieronder.

Selectiecriterium  Instrument  Maximaal te behalen score
Motivatie en ambitie,
reflectieve vaardigheden en
schriftelijke vaardigheden
in de Nederlandse taal
 Reflectieverslag en CV 5 punten
Basiskennis biologie,
scheikunde, wiskunde
 MC Toets  25 punten
Begrijpend lezen in de
Engelse taal
 MC Toets  25 punten
Subtotaal score voor
de 1ste selectie 
   55 punten
Schriftelijke vaardigheden
in de Nederlandse taal 
   20 punten
Mondelinge vaardigheden
in de Nederlandse taal,
visie op beroep, analytisch
vermogen en reflectieve
vaardigheden 
   25 punten
Totaal     100 punten

Om alle informatie goed tot je te kunnen nemen verzoeken we je om een open dag of een meeloopdag te volgen. Ook is het van belang dat je een DIGID aanvraagt voor het aanmelden in stap 2.

Aanmelden via studielink én het inleveren van CV en reflectieverslag via selectiemondzorgkunde@hu.nl. De opdracht en leerdoelen voor de reflectie en cv vind je hier.

Beide stappen moeten genomen zijn voor 15 januari. Wanneer één van de stappen niet is genomen volgt er geen uitnodiging voor de decentrale selectie. Je ontvangt een uitnodiging voor de selectie tussen 16-20 januari.

Heb je studie beperkende omstandigheden (denk aan dyslexie o.i.d.) of ben je korter dan 6 jaar in Nederland? Stuur dan een officiële verklaring hiervan mee voor extra tijd tijdens het maken van de toetsen.

Maken van toetsen op donderdag 4 februari 2021. De toetsen zijn een wiskunde biologie en scheikunde toets en een Engelse toets. De leerdoelen voor beide toetsen vind je hier.

Bij het behalen van voldoende punten gaat het best scorende 1/3 deel door naar fase 2 op zaterdag 13 februari 2021. In fase 2 maak je 3 toetsen. Je maakt een Nederlandse samenvatting, je geeft een pitch en je legt een gestructureerd interview af. De leerdoelen voor deze toetsen vind je hier.

De ranking wordt op 15 april via DUO bekend gemaakt. De opleiding zal in de dagen erna een toelichting op de gehaalde punten per toets onderdeel sturen per mail.

In juni krijg je verdere informatie over de opleidingsintroductie, boekenlijst en verdere benodigdheden.