Numerus Fixus

Hogeschool Utrecht heeft zeveen opleidingen met een numerus fixus: Fysiotherapie, Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, Optometrie en Tandprothetiek (o.v.v. accreditatie). Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en selectiedagen

Opleiding Voorlopig aantal plaatsen
2020-2021
Selectiedagen (onder voorbehoud)
Medische Hulpverlening
48 1 februari
Fysiotherapie 341 21 maart
Huidtherapie (voltijd) 110 25 januari (deel 1) en 8 februari (deel 2)
Huidtherapie (deeltijd) 25 25 januari (deel 1) en 8 februari (deel 2)
Mondzorgkunde 100 6 februari (digitale toets) en 15 februari (2e ronde)
Optometrie 140 8 februari
Tandprothetiek (deeltijd)* 28 n.t.b.

*Onder voorbehoud; besluit TNO wordt in oktober 2019 verwacht.

Hieronder kun je zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs voor de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 is gegaan. Vanaf 22 april 2020 komt hier elke woensdag de actuele informatie voor studiejaar 2020-2021 te staan.

Opleiding

Studiejaar
2018-2019
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2018-2019
Hoogste
aangeboden 
rangnummer

Studiejaar
2019-2020
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2019-2020
Hoogste
aangeboden 
rangnummer
Fysiotherapie 336  439 341 381
Huidtherapie (voltijd) 100  153 110  157
Huidtherapie (deeltijd) n.v.t. n.v.t. 25 31 
Medische Hulpverlening 48 86 48  80 
Mondzorgkunde 100 127 105  123
Optometrie 140 157 140  158

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure). Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Meld je uiterlijk 15 januari aan via Studielink.

 2. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.

 3. Bekijk je rangnummer

  Je krijgt op 15 april je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan krijg je direct een plaats aangeboden voor de opleiding.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken, dan is er een kans dat je alsnog een plaats aangeboden krijgt als er geselecteerde studenten uitvallen.

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Opengevallen plaatsen worden dan aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden tot en met 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je een beroep indienen. Hoe je dit doet, lees je op Rechten en Plichten.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Dat aantal van drie is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren (vanaf 2000/2001) bij één bepaalde opleiding telt hierbij ook mee.

Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen.

Ga naar aanmelden.

Vragen over de opleiding?