Numerus Fixus

Hogeschool Utrecht heeft zes opleidingen met een numerus fixus: Fysiotherapie, Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde en Optometrie. Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

Let op

De aanmelddeadline voor deze opleidingen was 15 januari 2019. Aanmelden is niet langer mogelijk. Vanaf oktober 2019 is het weer mogelijk je aan te melden voor start in september 2020.

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en voortgang plaatsingen

Hieronder kun je wekelijks op woensdag zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan. Ter informatie is ook de maximale capaciteit en het hoogste rangnummer dat vorig jaar nog geplaatst is vermeld.

Opleiding

 

 

 

 

Historie
2018-2019
Maximale capaciteit

 

 

 

Historie
2018-2019
Hoogste rangnummer
dat vorig jaar
nog geplaatst is

 

Huidige situatie
2019-2020
Maximale capaciteit

 

 

 

Huidige situatie
2019-2020
Het laatst
uitgegeven
plaatsingsbewijs
dd 13-08-2019 is
gegaan naar
rangnummer

Fysiotherapie 336 439 341 381
Huidtherapie (voltijd) 100 153 110 149
Huidtherapie (deeltijd) n.v.t. n.v.t. 25 29
Medische Hulpverlening 48 86 48 80
Mondzorgkunde 100 127 105 121
Optometrie 140 157 140 158

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure). Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Meld je uiterlijk 15 januari aan via Studielink.

 2. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.

 3. Bekijk je rangnummer

  Je krijgt op 15 april je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan krijg je direct een plaats aangeboden voor de opleiding.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken, dan is er een kans dat je alsnog een plaats aangeboden krijgt als er geselecteerde studenten uitvallen.

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Opengevallen plaatsen worden dan aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden tot en met 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je bezwaar maken. Dat kan alleen niet over de selectiemethode en -criteria. Stuur je bezwaar binnen twee weken na ontvangst van het besluit naar bi-bezwaar@hu.nl.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Dat aantal van drie is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren (vanaf 2000/2001) bij één bepaalde opleiding telt hierbij ook mee.

Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen.

Ga naar aanmelden.

Neem contact met ons op