Numerus Fixus

Hogeschool Utrecht heeft zes opleidingen met een numerus fixus. Omdat er bij deze opleidingen maar beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

Let op

De aanmelddeadline voor deze opleidingen is 15 januari. Zorg dat je je voor die tijd hebt aangemeld om mee te doen aan de selectieprocedure.

Numerus Fixus: locatie Heidelberglaan

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en selectiedagen

Opleiding Voorlopig aantal plaatsen 2019-2020 Voorlopige selectiedagen
Fysiotherapie 336 16 maart 2019 
Huidtherapie 100 26 januari 2019 (deel 1) en
9 februari 2019 (deel 2)
Journalistiek 300 11 februari 2019, 14 februari 2019
Medische Hulpverlening 48 26 januari 2019
Mondzorgkunde 100 7 februari 2019 (deel 1) en
16 februari 2019 (deel 2)

Optometrie 140 9 februari 2019

Op 1 oktober vind je hier het definitieve aantal plaatsen en de definitieve data van selectiedagen terug.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure. Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Meld je uiterlijk 15 januari 2019 aan via Studielink.

 2. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.

 3. Bekijk je rangnummer

  Bekijk op 15 april je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan ben je toegelaten tot de opleiding.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken maar je wel voldoet aan de toelatingseisen, dan is er een kans dat je alsnog toegelaten wordt als er geselecteerde studenten uitvallen. Iemand kan bijvoorbeeld zijn aanmelding intrekken of zakken voor zijn eindexamen waardoor die plek weer vrij komt.

Het kan wel even duren voordat je dit weet: rangnummers worden tot in augustus uitgegeven. Meld je daarom ook altijd aan voor andere opleidingen.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je bezwaar maken. Dat kan alleen niet over de selectiemethode en -criteria. Lees meer over het indienen van een bezwaar op de pagina Rechten en plichten.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie jaar achter elkaar deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink. Heb je op 16 januari een actieve aanmelding voor een fixusopleiding? Dan heb je een selectiepoging verbruikt.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen.

Neem contact met ons op