Numerus Fixus

Hogeschool Utrecht heeft zes opleidingen met een numerus fixus waarvan de aanmelddeadline 15 januari is en waarvoor een selectieprocedure geldt: Medische Hulpverlening (voltijd), Fysiotherapie (voltijd), Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Mondzorgkunde, Optometrie (voltijd en deeltijd) en Tandprothetiek (deeltijd). Omdat er bij deze opleidingen beperkt plek is, geldt er een selectieprocedure voor nieuwe studenten.

Let op

Zorg dat je uiterlijk op 15 januari 23.59 uur bent aangemeld om mee te doen aan de selectieprocedure. Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de verwerking van je DigiD-aanvraag vijf werkdagen duurt.

Tijdens de selectieprocedure word je uitgenodigd voor een selectiedag. Deze dag ziet er per opleiding anders uit, maar vaak maak je een toets of assessment en heb je een gesprek met de opleiding. Dat levert je een rangnummer op dat bepaalt of jij met de opleiding kan starten.

Opleidingen en selectiedagen

Opleiding Aantal plaatsen
2023-2024
Selectiedagen (onder voorbehoud)
Fysiotherapie externe link  (voltijd) 400 zaterdag 25 maart 2023
Huidtherapie externe link (voltijd) 110

zaterdag 4 februari 2023 (deel 1) en
zaterdag 18 februari 2023 (deel 2) 

Huidtherapie externe link (deeltijd) 25

zaterdag 4 februari 2023 (deel 1) en
zaterdag 18 februari 2023 (deel 2) 

Medische Hulpverlening (voltijd) 24  zaterdag 11 februari 2023 (deel 1) en
zaterdag 11 maart 2023 (deel 2)
Mondzorgkunde externe link 102 zaterdag 28 januari 2023 (deel 1) en
zaterdag 11 februari 2023 (deel 2)
Optometrie externe link (voltijd) 140 zaterdag 4 februari 2023
Optometrie externe link (deeltijd)  30 woensdag 8 februari 2023 (deel1) en
in de week van 8 maart, datum volgt (deel 2)
Tandprothetiek externe link (deeltijd) 28 zaterdag 18 februari 2023 (deel 1) en
donderdag 23 maart 2023 (deel 2)

Hieronder kun je zien naar welk rangnummer het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs voor de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023 is gegaan. Vanaf 19 april 2023 komt hier elke woensdag de actuele informatie voor studiejaar 2023-2024 te staan.

Opleiding

Studiejaar
2021-2022
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2021-2022
Hoogste
aangeboden 
rangnummer

Studiejaar
2022-2023
Maximale
capaciteit

Studiejaar
2022-2023
Hoogste
aangeboden 
rangnummer
Week 
Fysiotherapie (voltijd) 361 390 341 396
Huidtherapie (voltijd) 110 147 110 131
Huidtherapie (deeltijd) 25
34 25 33
Mondzorgkunde 100 113 102 117
Optometrie (voltijd) 140 130 140 121
Optometrie (deeltijd) 25 28 50 55
Tandprothetiek 28 31 28 35

Hoe werkt de selectieprocedure?

Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure). Maar onderstaande drie stappen zijn altijd hetzelfde:

 1. Aanmelden bij Studielink

  Meld je uiterlijk 15 januari aan via Studielink.

 2. Aanmelden bij Studielink verlopen

  Let op! De aanmelddeadline voor deze opleidingen was 15 januari 2023. Aanmelden is niet langer mogelijk. Vanaf oktober 2023 is het weer mogelijk je aan te melden voor start in september 2024.

 3. Uitnodiging selectiedag

  Je wordt uitgenodigd voor de selectiedag.
  Elke opleiding heeft haar eigen eisen en dus ook een andere selectieprocedure (klik op de opleidingsnaam hierboven voor de selectieprocedure).

 4. Bekijk je rangnummer

  Je krijgt op 15 april je rangnummer via Studielink. Is dit nummer lager dan of gelijk aan het maximum beschikbare plaatsen? Dan krijg je direct een plaats aangeboden voor de opleiding. Check daarom ook je mail (én je spambox) of je status en berichten op Studielink.

Als je rangnummer hoger is dan het maximum aantal plekken, dan is er een kans dat je alsnog een plaats aangeboden krijgt als er geselecteerde studenten uitvallen.

Uit ervaring weten we dat er van de eerste geselecteerden (maximale opleidingscapaciteit) nog kandidaten af zullen vallen. Opengevallen plaatsen worden dan aangeboden aan de overige kandidaten op volgorde van rangnummer. Uiteraard blijven de toelatingseisen van kracht, dus mocht je nog examen moeten doen dan wensen we je heel veel succes!  Er worden tot en met 31 augustus via Studielink plaatsen aangeboden. Maar het blijft raadzaam om je voor meerdere opleidingen aan te melden.

Beroep

Ben je het niet eens met een besluit dat over jou wordt genomen tijdens de selectieprocedure? Dan kun je een beroep indienen. Hoe je dit doet, lees je op Rechten en Plichten.

Fixusopleidingen en aanmeldbeperkingen

Vanwege de beperkte plek bij opleidingen met een numerus fixus, gelden er strenge regels voor kandidaten. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Je mag je per studiejaar voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden.
 • Je mag je voor Mondzorgkunde en Fysiotherapie niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden, tenzij de opleiding bij de andere hogeschool geen fixusopleiding is.
 • Je mag niet meer dan drie keer deelnemen aan de selectie van dezelfde fixusopleiding.

Dat aantal van drie is ook het landelijk maximum. Het aantal deelnames aan een selectie/centrale loting in voorgaande jaren (vanaf 2000/2001) bij één bepaalde opleiding telt hierbij ook mee.

Met een actieve aanmelding op 16 januari voor een fixusopleiding heb je een selectiepoging verbruikt.

Je vindt je verbruikte selectiepogingen in Studielink.

Een selectiepoging corrigeren

Slaag je in het selectiejaar niet voor je examen? Dan kun je ons vragen om je selectiepoging te corrigeren. Daarvoor stuur je een e-mail naar intermediairs@hu.nl vóór 1 september. Vermeld daarin je studentnummer, achternaam, geboortedatum en de opleiding. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat je niet geslaagd bent. Alleen dan kunnen wij je verzoek in behandeling nemen. Ontvangen wij je verzoek na 1 september, dan kunnen wij geen tijdige correctie van de selectiepoging garanderen.

Ga naar aanmelden.

Heb je nog vragen?