De opleiding

Community development gaat om werken voor en met mensen, in gemeenschappen. Je richt je op het onderzoeken en verbeteren van hun sociale en culturele omstandigheden. Je realiseert verbinding tussen groepen mensen en draagt bij aan de participatie van burgers.

Tijdens de masteropleiding werk je aan:

  • het vernieuwen van de sociale basisinfrastructuur gericht op sociale en culturele deelname
  • integraal werken aan inclusieve gemeenschappen
  • het stimuleren van duurzame verandering in het publieke domein
  • de ontwikkeling van het beroep om de kwaliteit van samenleven te verhogen

Iedere periode ga je met je praktijkvraag aan de slag vanuit een van deze invalshoeken.

Master Community Development: studenten werken buiten een project uit

Inhoud van de master Community development

In deze module werk je aan de beroepsopgave ‘Innoveren van de sociale basisinfrastructuur gericht op sociale en culturele participatie’. Centraal staat de ontwikkeling van gemeenschappen aan de basis van het brede sociale domein. Je kijkt ook naar de maatschappelijke impact van kunst, cultuur, creativiteit, sport en bewegen. In deze module ligt de nadruk op het ‘wat’ van het werk en staat het perspectief van de burgers centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Duurzame Gemeenschappen met dr. Nico de Vos als dragend lector van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

In deze module werk je aan de beroepsopgave ‘Het organiseren van duurzame verandering in het publieke domein’. De inhoudelijke focus ligt op de complexiteit en dynamiek in het sociale domein, denkend vanuit de mensen of burgers om wie het gaat. In deze module staat het ‘hoe’ van het werk centraal en ligt de nadruk op het perspectief van de beleidsmakers. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (OVWW) met Josje Dikkers en Leendert de Bell als dragend lectoren.

In deze module werk je aan de beroepsopgave ‘Integraal werken aan inclusieve gemeenschappen’. Centraal staat integraal sociaal werk (in buurt, wijk, stad en stadsregio), met name ook in relatie tot zorg en ondersteuning van burgers. In deze module ligt de focus op het ‘waar’ van het werk en staat het perspectief van de werkers centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) met prof. dr. Jean-Pierre Wilken als dragend lector.

In deze module werk je aan de beroepsopgave ‘Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep ten behoeve van de kwaliteit van samenleven’. De focus ligt op het ‘waarom’ van het waarden-gedreven werken binnen de complexiteit van het beroepsdomein centraal en staat het perspectief van het beroep en de beroepsgroep centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Wonen en Welzijn en dr. Lia van Doorn als dragend lector.


De Community Development docenten

Nico de Vos, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Dr. Nico de Vos

Filosoof en dragend lector Duurzame Gemeenschappen

Nico is gepromoveerd op het gebied van filosofie van de danskunst, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid. Eerst studeerde hij lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, maar later filosofie met als specialisatie kunst- en cultuurfilosofie. Beide universitaire studies rondde hij cum laude af. Voordat hij bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende (hogere) managementfuncties in de profit- en non-profitsector. Interview met Nico de Vos in Trajectum.

Jean Pierre Wilken, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Lector Participatie Zorg en Ondersteuning

Jean Pierre is sinds 2002 lector bij Hogeschool Utrecht. Hij studeerde sociale wetenschappen en psychologie. Hij werkte bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 2008 tot 2009 was hij Hoofd Kennisontwikkeling en Kwaliteitsbeleid bij de Rino Groep/Centrum Opleidingen Langdurige & Complexe Zorg.

Lia van Doorn, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Lia van Doorn

Lector Wonen en Welzijn

Lia is lector Wonen en Welzijn bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarvoor was ze lang senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE. Tussen 2003 en 2005 werkte Van Doorn als senior onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen van Hogeschool Utrecht. In de jaren 90 was ze wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Aart van der Maas

Aart van der Maas

Opleidingsmanager master Community Development

Aart van der Maas geeft leiding aan de masteropleiding Community Development. Daarnaast is hij actief in het lectoraat Duurzame Gemeenschappen en coördineert hij de onderzoekslijn maatschappelijk impact van kunst en cultuur.

Aart van der Maas studeerde maatschappelijk werk en musicologie en werkt sinds 2002 als hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht. Vanaf 2007 werkt hij tevens als onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Aart wil de komende jaren aan de Universiteit Antwerpen promoveren met een onderzoek naar Utrechtse wijkcultuurhuizen, culturele commons en de inclusieve stad.

Aart is actief in het werkveld en heeft jaren ervaring met studenten en werkveld als het gaat om community art projecten, kunsteducatie, creativiteit en culturele en kunstzinnige interventies in het sociaal en cultureel werk. Hij is lid van de redactieraad Residenties in Utrecht, teamlid van de onderzoeksgroep Culture Common Research Quest (CCQO) en bestuurslid van Stichting Gaudeamus Muziekweek. Tot slot is hij voorzitter van de ouderparticipatiecreche De Krakeling, een common waarin ouders samen verantwoordelijk zijn voor de kinderopvang.

Onderzoeker Fleur Dronkers lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Fleur Dronkers

Hogeschooldocent en leerteambegeleider master Community Development

Fleur Dronkers is hogeschooldocent bij de masteropleiding Community Development, hier is zij leerteambegeleider. Daarnaast is zij actief bij het Lectoraat Duurzame Gemeenschappen in de onderzoekslijn Kunst en Creativiteit.

Fleur Dronkers studeerde cultureel maatschappelijke vorming, taal- en cultuurstudies en kunstbeleid en –management. Hier verdiepte zij zich onder andere in kunsteducatie bij culturele instellingen. Sinds 2015 werkt Fleur als hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht.

Onderzoeker Anke Hamers lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Anke Hamers

Leerteambegeleider master Community Development

Anke Hamers is leerteambegeleider bij de Master Community Development. Daarnaast is ze hogeschooldocent en leerteamcoach bij de Bachelor Ecologische Pedagogiek en werk ze als onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Gemeenschappen binnen de onderzoekslijn ‘De maatschappelijke impact van kunst en cultuur’.

Anke heeft Cultuurwetenschappen gestudeerd aan Maastricht University. Tijdens de Master Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer werd ze gegrepen door kunst- en cultuureducatie, waarna ze besloot dit verder vorm te geven tijdens de academische lerarenopleiding aan Universiteit Utrecht.
Sinds 2011 werkt ze voor Hogeschool Utrecht. Ze is steeds op zoek naar verbinding tussen de praktijk, het onderzoek binnen het lectoraat en het onderwijs waarin ze met veel plezier werkzaam is.

Meer weten over deze opleiding?

Gedurende de gehele opleiding maak je deel uit van een kleinschalig leerteam. Vanuit dat leerteam werk je in elke module in zogenoemde werkplaatsen in co-creatie met burgers, professionals en onderzoekers aan authentieke en actuele beroepsvraagstukken voor lokale en regionale innovatie. In de master Community Development werk je dus zelf ook in en aan een gemeenschap, een gemeenschap waarin praktijk en theorie, onderzoek en innovatie samengaan.

Je kunt de master combineren met je baan. Je kan de opleiding in voltijd of deeltijd volgen en zo optimaal afstemmen op jouw werk- en privésituatie. De master is praktijkgericht. Je werkt samen met andere betrokkenen en onderzoekt participatief. Wat je leert, kun je meteen toepassen. Zo verbindt je verschillende invalshoeken aan jouw praktijk.

  • De deeltijdmaster duurt twee jaar en omvat 1 lesdag per week. Houd rekening met ongeveer 12 uur zelfstudie per week.
  • De voltijdmaster duurt één jaar en omvat 2 à 3 lesdagen per week. Houd rekening met ongeveer 24 uur zelfstudie per week.

Om de flexibele en gepersonaliseerde onderwijsroute te faciliteren zet de master blended learning in. Dat is het zo slim mogelijk combineren van face-to-face onderwijs, leren op de werkplek, leerteamleren en online leren. Je maakt je via de online leeromgeving op je eigen leer- of werkplek of thuis al veel kennis en ervaring eigen. Met de didactiek van blended learning is het mogelijk om je op een flexibele wijze persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Blended learning betekent ook dat kennisverwerving en vaardighedenontwikkeling altijd plaatsvinden in de beroepscontext. Samen met andere studenten vorm je een leerteam op basis van gemeenschappelijke ambities, doelstellingen en beoogde resultaten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

Nienke Aalbers

"Vraagstukken vragen om een domeinoverstijgende aanpak"

Nienke Aalbers Alumnus
Kirsten Boersma

"Zelf kijken op welke manier je de theorie toepast"

Kirsten Boersma (28) Master Community Development
Thillie Bremer

"Dé master die aansluit op actualiteit, behoefte en mijn passie"

Thillie Bremer (26) Eerstejaars student

Interesse in de masteropleiding community development?

Heb je nog vragen?