Leendert de Bell

Lector

Dr. Leendert de Bell is per september 2019 — in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF — benoemd als bijzonder lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Met ingang van september 2022 is hij naast Josje Dikkers aangesteld als duo-lector binnen het lectoraat Organiseren van Waardig Werk.

De huidige spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt is ongekend en neemt vooralsnog alleen maar verder toe. Inmiddels is er in alle beroepsgroepen sprake van een tekort aan personeel. Tegelijkertijd is er ook nog een groot onbenut potentieel van mensen die wel aan het werk willen, maar om verschillende redenen niet of moeilijk aan het werk komen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vinden elkaar echter niet vanzelf, en in veel gevallen zijn er ook extra inspanningen van werkgevers en andere relevante partijen nodig om deze kwetsbare groepen de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden om duurzame arbeidsparticipatie mogelijk te maken. 

Binnen het lectoraat houdt Leendert zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar uiteenlopende manieren en de noodzakelijke voorwaarden om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan passend werk te helpen en te houden.

"Het creëren van waardig werk waar talenten tot ontwikkeling kunnen komen is van belang voor het individu, voor werkgevers en voor de samenleving."

Dr. Leendert de Bell 

Leendert de Bell is in 2005 gepromoveerd in internationale ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Utrecht en heeft veel internationale ervaring in onderzoek en onderwijs. Hij is tevens verbonden aan het Centre for Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht, en is betrokken bij meerdere lokale, nationale en internationale initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie van vluchtelingen en (sociaal) ondernemerschap.

Expertises:

  • Arbeidsparticipatie
  • (Sociaal) ondernemerschap
  • Ontwikkelingsvraagstukken

Publicaties


Projecten

Nieuws

'Aspecten van waardig werk moeten ingebakken zijn in ontwerp organisaties'

Josje Dikkers en Leendert de Bell gingen tijdens hun installatie  op 23 april '21 in op hun ambities met het lectoraat Organiseren van Waardig Werk. Bijzondere aandacht ging uit naar onze mentale gesteldheid tijdens de coronacrisis en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Leendert de Bell

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk