Leendert de Bell | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Leendert de Bell

Lector

Dr. Leendert de Bell is sinds september 2019 bijzonder lector bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen; een samenwerking tussen de HU en Stichting voor vluchteling-studenten UAF. Ondanks de vele initiatieven die zich richten op deze specifieke problematiek, blijkt uit onderzoek keer op keer dat de arbeidsparticipatie van statushouders achterblijft. Er is beter inzicht nodig in wat werkt en wat niet, en onder welke omstandigheden.

Leendert de Bell is gepromoveerd in internationale ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Utrecht en heeft veel internationale ervaring in onderzoek en onderwijs aan verschillende hoger onderwijsinstellingen. Hij is sinds 2007 werkzaam voor Hogeschool Utrecht, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het Kofi Annan Business School programma, gericht op het stimuleren van productief ondernemerschap in ontwikkelingslanden, waarvoor in de loop der jaren tientallen volledige studiebeurzen beschikbaar gesteld zijn aan getalenteerde, niet bevoorrechte studenten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika. 

Sinds 2008 is Leendert ook als onderzoeker actief binnen de HU, aanvankelijk binnen het lectoraat International Business and Innovation, en vanaf 2014 binnen het lectoraat Coöperatief Ondernemerschap. Hier was hij als hoofdonderzoeker onder andere verantwoordelijk voor het door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) gehonoreerde onderzoek naar het opschalen van de maatschappelijke impact van 20 sociale ondernemingen, gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder veel statushouders. 

"Ondanks de vele initiatieven die zich richten op deze specifieke problematiek, blijkt uit onderzoek keer op keer dat de arbeidsparticipatie van statushouders achterblijft"

Dr. Leendert de Bell 

Verder is Leendert de Bell parttime werkzaam voor het departement Economie van de Universiteit Utrecht, waar hij les geeft op het gebied van ondernemerschap, international business en onderzoeksvaardigheden. Verder houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende internationale trainingsprogramma’s voor lokale overheden en universiteiten in Oost Afrika en Centraal Amerika, gericht op ondernemerschap en lokale economische ontwikkeling. Verder is Leendert vanuit Universiteit Utrecht ook direct betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van het door de EU gefinancierde project ‘Utrecht Refugee Launchpad’, beter bekend als ‘Plan Einstein’, waar samen leven, leren en werken tussen vluchtelingen, buurtbewoners en andere betrokkenen centraal staat. 

Expertises

  • Arbeidsparticipatie
  • (Sociaal) ondernemerschap
  • Ontwikkelingsvraagstukken

Publicaties

Projecten

Nieuws

'Aspecten van waardig werk moeten ingebakken zijn in ontwerp organisaties'

Josje Dikkers en Leendert de Bell gingen tijdens hun installatie  op 23 april '21 in op hun ambities met het lectoraat Organiseren van Waardig Werk. Bijzondere aandacht ging uit naar onze mentale gesteldheid tijdens de coronacrisis en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

Terugblik op de installatie

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Leendert de Bell | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Leendert de Bell

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk