Carrièreperspectief

Je ontvangt het masterdiploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding mag je de titel Master of Social Work (M SW) gebruiken.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Community Development: studenten bij bord tegen discriminatie

Arbeidsmarktpositie na master Community Development

De brede en flexibele opzet van de master zorgt ervoor dat je na afronding van de master in allerlei relevante organisaties en functies aan de slag kunt. Je kunt gaan werken bij welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies, culturele instellingen, sportinstellingen, vrijwilligersorganisaties, ngo’s en meer. Omdat de master samen met de praktijk is ontwikkeld, is je kans op een baan groot.

Je kunt aan de slag als

 • Multidisciplinair sociaal en cultureel werker
 • Verbindende projectleider in diverse sectoren (bijvoorbeeld welzijn, educatie, zorg en cultuur)
 • Sociaal en cultureel ondernemer
 • Beleidsmaker
 • Creatieve, praktijkgerichte onderzoeker

Welke competenties ontwikkel je?

Na de master Community Development kun je:

 • Sociaal-culturele vraagstukken en problemen vanuit verschillende standpunten benaderen en oplossen
 • Zorgen voor samenhang en samenwerking, door verschillende partijen bij veranderprocessen te betrekken
 • Visie en strategie ontwikkelen en teams aansturen om die uit te laten voeren
 • Je eigen handelen en omgeving analyseren om zo te zorgen voor verbetering en vernieuwing
 • Creativiteit benutten om baanbrekende oplossingen aan te dragen voor problemen
 • Succesvolle samenwerkingsverbanden opzetten tussen personen en organisaties
 • Een leiderschapsrol pakken om bijvoorbeeld vrijwilligers of mantelzorgers aan te sturen

"Inspirerend om samen te leren"

Pim van Heijst hogeschoolhoofddocent en senior onderzoeker

Interesse in de masteropleiding community development?

Heb je nog vragen?