Tamara Madern benoemd tot lector Schuldpreventie en Vroegsignalering

01-09-2016

Per 1 september 2016 is dr. Tamara Madern benoemd tot lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU). Ze wordt binnen dit lectoraat de tweede lector en werkt naast Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij en Recht.

Tamara MadernSteeds meer mensen kampen met steeds grotere schulden en schuldsituaties zijn steeds vaker onoplosbaar. Daarom is veel meer aandacht nodig voor preventie en vroegsignalering van schulden. Madern wil als lector professionals die te maken hebben met schuldenproblematiek – zoals schuldhulpverleners, crediteuren, maatschappelijk werkers en wijkteammedewerkers – handvatten bieden om gezond financieel gedrag te bevorderen en om beter samen te werken bij het voorkomen van schuldsituaties.

Meer samenwerking nodig

Schuldsituaties blijken vaak zo complex dat maatwerk nodig is. Een individuele partij als een gemeente of een schuldeiser kan de problematiek niet oplossen. Nodig is meer samenwerking tussen verschillende (ook commerciële) partijen. Professionals moeten meer handvatten krijgen om gezond financieel gedrag te bevorderen. Vooral professionals die niet als primaire taak schuldhulpverlening hebben, kunnen in de vroegsignalering en preventie een grotere rol spelen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen kunnen, of door te helpen met vooruitdenken en plannen.

Consumenten ondersteunen

Tamara Madern licht toe: ‘Preventie en vroege aanpak van schulden schieten nog ernstig tekort. Vaak worden schulden veel te laat herkend, waardoor de problemen zich hebben opgestapeld. Als lector ga ik me vooral richten op het financiële gedrag van consumenten. Hoe komen zij tot keuzes en hoe kunnen consumenten zo ondersteund worden dat schulden te voorkomen zijn, of vroegtijdiger worden aangepakt? Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van de schuldenproblematiek.’

Tamara Madern

Madern is al jaren werkzaam in het veld van de schuldhulpverlening. Naast haar lectorschap bij de HU werkt zij als zelfstandig adviseur schuldpreventie. Madern werkte ruim twaalf jaar bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), eerst in de rol van budgetconsulent en adviseur opleidingen en later als onderzoeker. De afgelopen jaren was zij senior onderzoeker bij het Lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam. Vorig jaar promoveerde ze op het onderzoek ‘Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen’.