Hogeschool Utrecht start lectoraat Jeugd

08-09-2016

Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Jeugd. Het lectoraat wordt mede gefinancierd door Provincie Utrecht. De organisaties willen met praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van lokale jeugdhulp in Utrechtse gemeenten versterken. Het nieuwe lectoraat levert hiervoor de komende vier jaar toegesneden kennis voor professionals die met jeugd en ouders werken. Utrecht is de eerste provincie die met een lectoraat gemeenten inhoudelijk ondersteunt bij deze naar hen overgehevelde zorgtaken.

Beroepspraktijk Onderwijs

Mariette Pennarts, Gedeputeerde Provincie Utrecht: ”Met dit lectoraat en deze lectoren denken wij gemeenten een goede kwalitatieve ondersteuning te bieden bij de belangrijke zorgtaak van jeugdhulp. Met Hogeschool Utrecht zijn wij zeer verheugd met de benoeming van Micha de Winter tot bijzonder lector en Saskia Wijsbroek tot dragend lector. Beiden gelden als autoriteit op hun vakgebied: Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, respectievelijk Jeugd en Gezin.’’

 

Anton Franken, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Het lectoraat Jeugd is een typisch voorbeeld hoe wij als kennisinstelling willen bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving. De samenwerking met de provincie en gemeenten is daarbij van cruciaal belang. Wij wensen Micha en Saskia veel succes en plezier in hun rol als lector.”

 

Micha de Winter, bijzonder lector Jeugd Hogeschool Utrecht: ”Dit lectoraat is een soort afscheidsgeschenk van Provincie Utrecht aan de Utrechtse gemeenten, die sinds vorig jaar de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg hebben gekregen. Hopelijk gaat dit cadeau, nu de transitie achter de rug is, bijdragen aan een succesvolle modernisering van de jeugdzorg.”

 

Saskia Wijsbroek, dragend lector Jeugd Hogeschool Utrecht:

“Binnen het lectoraat Jeugd gaan we wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkkennis met elkaar verbinden om bij te kunnen dragen aan het gericht stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor de jeugdigen. Ik kijk ernaar uit binnen een brede samenwerking vorm te geven aan deze mooie inhoudelijke taak.”

 

Het lectoraat Jeugd onderhoudt nauwe contacten met kennisinstellingen op het gebied van jeugd. Ook maakt het lectoraat onderdeel uit van professionele regionale en (inter)nationale kennisnetwerken, waaronder de academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht. Een begeleidingscommissie van de Utrechtse gemeenten legt inhoudelijke vraagstukken aan het lectoraat voor en zorgt voor verbinding met de gemeentelijke praktijk van jeugdhulp. Met de komst van de Jeugdwet werken gemeenten met inwoners en partners aan de inrichting van toegankelijke en passende jeugdhulp dichtbij hun inwoners. Daarin zijn al belangrijke stappen gezet. Het lectoraat helpt gemeenten bij het verder realiseren van hun ambitie voor een betere zorg voor Jeugd.

 

Micha de Winter en Saskia Wijsbroekprof. dr. Micha de Winter
Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn.

dr. Saskia Wijsbroek
Saskia Wijsbroek werkt sinds 2001 als Universitair Docent en GZ-psycholoog (BIG) bij de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht.

Beide lectoren blijven tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht.