Bewegingslab Hogeschool Utrecht geopend

14-12-2016

Op 13 december is het Bewegingslab Human Movement & Adaptation geopend bij het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. In het lab staat nieuwe apparatuur waarmee studenten, onderzoekers en docenten onderzoek doen naar hoe mensen met een ziekte of aandoening bewegen, en hoe dat de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Anton Franken bij de opening bij het Bewegingslab

Henri Kiers, directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies, schetste tijdens de opening een alledaagse situatie waarvoor de hightech apparatuur in het Bewegingslab dient: een man met een dwarslaesie die gewoon wel eens een kopje koffie voor zijn vrouw wilde zetten. “Kijken naar wat iemand nog wel kan, en hoe iemand zelfredzaam kan zijn. Dat is waar het Bewegingslab om draait. Dat is hier bij het instituut al vanzelfsprekend, maar nog niet in de praktijk. Door studenten hier in te trainen, zal het de komende tijd gemeengoed worden onder fysio- en oefentherapeuten.”

Motorisch leren

Zowel bachelor- als masterstudenten kunnen in het Bewegingslab bij lopende onderzoeken worden ingezet, onder begeleiding onderzoek doen en leren hoe motorisch leren onderdeel kan zijn van bestaande revalidatieprocessen. De apparatuur in het lab is van Hogeschool Utrecht (HU) en afkomstig van MotekForce Link, een internationaal bedrijf dat hightech apparatuur ontwikkelt voor revalidatieprocessen. Het bedrijf investeert in samenwerking met de HU via het Bewegingslab, waar zij terecht kan met onderzoeksvragen.

Human Movement & Adaptation

De onderzoeksgroep Human Movement & Adaptation van de HU doet onderzoek naar de relatie tussen een aandoening en de wijze waarop het bewegen wordt aangepast, waarbij de bevindingen zullen worden vertaald naar in de praktijk zinvolle en bruikbare meetinstrumenten en interventies (technologische innovatie). Door de betrokkenheid van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de VU Amsterdam en Motekforce Link als private partner, wordt de noodzakelijke brug geslagen tussen fundamentele theorie en klinische praktijk.

Foto: CvB-lid Anton Franken bij de opening van het Bewegingslab. Fotograaf: Kees Rutten.