ETHOS Telonderzoek

ETHOS Telonderzoek PNG

Dakloosheid is lang niet altijd zichtbaar. Goed zicht op aantallen en kenmerken van dak- en thuisloosheid ontbreekt in Nederland, terwijl dit cruciaal is voor effectief beleid. We voeren tellingen uit met een nieuwe definitie (ETHOS-Light) en telmethode om zicht te krijgen op de werkelijke situatie van dak- en thuisloosheid.

Na een succesvolle eerste telling in 12 gemeenten in regio Noordoost-Brabant tellen we in 2024 in 55 nieuwe gemeenten. Deze gemeenten zijn verdeeld over de regio’s Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid, Regio Breda, Hart van Brabant en West-Friesland. De resultaten van de tweede telronde zijn in oktober 2024 beschikbaar.

Doel: Dakloosheid voorkomen en uitbannen

Het ETHOS telonderzoek draagt bij aan de toepassing van een brede definitie en daarop gebaseerde telling van dak- en thuisloosheid in Nederland. De telling geeft inzicht in de aantallen en profielkenmerken van dak- en thuisloze mensen in de deelnemende gemeenten en brengt naast zichtbare dak- en thuisloosheid ook verborgen dak- en thuisloosheid in beeld. Beleidsmakers kunnen met de resultaten aan de slag om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen.

Resultaten (tot nu toe)

  • Zicht op de werkelijke aantallen en profielkenmerken van dak- en thuisloze mensen op regionaal niveau; 
  • Relevante beleidsinformatie voor lokale én landelijke beleidsmakers
  • Versterking van lokale- en regionale samenwerking rondom de preventie en aanpak van dak- en thuisloosheid;
  • Bewustwording en destigmatisering van de problematiek van dak- en thuisloosheid bij gemeenten en lokale organisaties;
  • Een groter bewustzijn bij lokale organisaties en gemeentelijke afdelingen van het eigen aandeel in het voorkomen en aanpakken van dak- en thuisloosheid

Looptijd

01 september 2022 - 01 oktober 2024

Aanpak

Alle lokale organisaties die direct- of indirect met dakloze personen in contact staan vullen een korte vragenlijst in. Door een zo groot mogelijk aantal organisaties te betrekken krijgen we zoveel mogelijk mensen in beeld.

"“Om inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat gemeenten het probleem scherp in beeld hebben. Deze telling geeft ons het noodzakelijke inzicht om dit nog beter te doen.”"

Pieter Paul Slikker, wethouder ’s-Hertogenbosch (pilotgemeente eerste telronde)

Impact voor het onderwijs

Professionals in verschillende domeinen begrijpen door dit project beter wat dak- en thuisloosheid omhelst en hoe zij hierin het verschil kunnen maken. We delen kennis en inzichten rondom de nieuwe ETHOS definitie en de uitkomsten van de tellingen tijdens landelijke bijeenkomsten met een zo breed mogelijk publiek. We dragen deze kennis ook over in de leergang Housing First van Hogeschool Utrecht en Housing First Nederland en in het onderwijs aan studenten van de opleiding Social Work.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek wordt gefinancierd door Kansfonds. Bij het telonderzoek werken we nauw samen met Lucas – Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit team ontwikkelde de wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde onderzoeksmethode op basis van de ETHOS-light classificatie die in dit onderzoek wordt toegepast.

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?