Gercoline van Beek

Docent-onderzoeker
Gercoline van Beek is senior onderzoeker en projectleider binnen de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en hogeschooldocent binnen de Master Forensisch Sociale Professional (Instituut voor Recht).

Gercoline heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen. Haar bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen vormde een combinatie van organisatiekundige en gedragsmatige principes. Vervolgens heeft zij een onderzoeksmaster gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Tilburg University.

De expertise van Gercoline ligt binnen (het snijvlak van) het forensische domein en het domein van schuldhulpverlening. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar schulden onder delinquenten.

Naast haar onderzoekswerk is Gercoline verbonden aan de Master Forensische Professional. Binnen het onderwijs heeft Gercoline jarenlange ervaring als docent, minor-, forensisch accent- en afstudeercoördinator, studieloopbaan-, praktijk- en afstudeerbegeleider en curriculum- en opleidingscommissielid. 

Wat Gercoline drijft in haar onderzoekswerk is het vertalen van praktijkvragen rond kwetsbare burgers naar kennisvragen om op basis daarvan bij te dragen aan de professionalisering van het werkveld. Daarbij zoekt ze continu naar manieren om (aankomend) professionals mee te nemen bij het inzetten van kennis in hun beroepspraktijk om daarmee zichzelf als werker te kunnen ontwikkelen.

Expertises

  • Forensisch domein
  • Schuldhulpverlening
  • Sociaal werk

"Mensen in kwetsbare posities weer perspectief bieden door bij te dragen aan verbetering van (toegang tot) hulp is wat mij drijft in mijn werk."

Nieuws

Met schulden je leven opbouwen na detentie

Hoewel schulden de kans vergroten om opnieuw in de fout te gaan, wordt er weinig begeleiding gericht op schulden geboden tijdens reclasseringstrajecten. “Het is belangrijk om hulp bij schulden onderdeel te maken van deze trajecten en vanuit een breder perspectief cliënten te helpen een leven zonder criminaliteit op te bouwen", aldus Gercoline van Beek, die op 19 december '22 haar proefschrift verdedigt. 

In de media

De oneindige spiraal van schulden en criminaliteit 

Schulden kunnen een voorspellende factor zijn voor misdaad, stelt Gercoline van Beek in haar proefschrift. Toch hebben criminelen maar beperkt toegang tot de schuldhulpverlening. Trouw publiceerde op 3 januari '23 een interview met Gercoline van Beek over haar proefschrift.  

Lees het artikel

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gercoline van Beek

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader