Dorieke Wewerinke | Docent-onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Dorieke Wewerinke

Docent-onderzoeker

Dorieke Wewerinke is sinds 1 april 2021 werkzaam als onderzoeker en projectleider binnen het lectoraat Wonen en Welzijn. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de huisvesting en ondersteuning van mensen in een sociaal kwetsbare positie. Daarnaast is Dorieke werkzaam als hogeschooldocent binnen de Social Work master Community Development. 

De specifieke interesse van Dorieke gaat uit naar het duurzaam beëindigen van dakloosheid en het zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze heeft een achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker, als coördinator van de Academische Werkplaats OGGZ en het Landelijk Platform Housing First, en als adviseur ontwikkeling en innovatie in het sociaal domein.

Daarnaast was ze jarenlang actief als vrijwilliger in de maatschappelijke opvang. Ze zet zich in voor een sterke verbinding tussen en onderzoek en praktijk. Met haar werkzaamheden voor het lectoraat wil ze bijdragen aan verbetering in de situatie van de meest kwetsbare mensen in de samenleving.  

Expertises

  • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
  • Housing First
  • Kwalitatief onderzoek 
 

"Het beëindigen van dakloosheid begint met het realiseren van voldoende betaalbare huurwoningen."


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?