Sandra Schel

Docent-onderzoeker

Sandra Schel werkt sinds 2022 als onderzoeker binnen het lectoraat Wonen en Welzijn. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de ondersteuning van mensen in een sociaal kwetsbare positie en de ondersteuning van professionals die hen begeleiden. Ze zet zich in voor een sterke verbinding tussen onderzoek en praktijk. 

Na haar studie klinische psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie werkte Sandra als psycholoog bij de Polikliniek van Overwaal in Nijmegen waar zij mensen met (ernstige) angst- en dwangstoornissen en PTSS behandelde. Later deed ze bij de Pompekliniek onder andere onderzoek naar de kwaliteit van leven en karakteristieken van patiënten binnen de (langdurige) forensisch psychiatrische zorg en werkte zij mee aan de ontwikkeling en implementatie van een richtlijn voor het afnemen van een delictanalyse.

Tussen 2018 en 2022 was zij als onderzoeker verbonden aan Impuls – onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Zij deed daar promotieonderzoek naar wat mensen die dakloos zijn en mensen die in langdurige armoede leven nodig hebben om vooruit te komen en volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.  

Expertises:

  • Ondersteuningsbehoeften van mensen in een sociaal kwetsbare positie
  • Gevolgen van traumatische stress
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
 

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sandra Schel

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn