Ramses de Groot domeinmanager Human Capital Agenda bij EBU

09-06-2017

Ramses de Groot wordt vanaf 1 juli 2017 vanuit Hogeschool Utrecht (HU) gedetacheerd als domeinmanager Human Capital Agenda (HCA) bij de Economic Board Utrecht (EBU). Hij neemt het stokje over van Inge Schwartz, die tot dat moment namens ROC Midden Nederland ruim twee jaar gedetacheerd is geweest bij de EBU.

Ramses de GrootRamses de Groot: “Het is voor mij een uitdaging op een prachtig moment om deze rol bij de EBU op mij te nemen. Graag lever ik als domeinmanager HCA mijn bijdrage aan een goede aansluiting van  goed opgeleid talent op de Utrechtse arbeidsmarkt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor onze ambities op de domeinen Groen, Gezond en Slim.”

Ramses de Groot vertaalt als bedrijfskundige maatschappelijke behoeften door naar relevante marktkansen. De Groot vervulde diverse management- en directiefuncties bij verschillende hogescholen en bij Hogeschool Utrecht sinds 2004. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk bij gemeenten en onderwijsinstellingen in de Utrechtse regio. Momenteel is De Groot directeur van HU Amersfoort. Per 1 juli 2017 wordt Marnix van den Berg het nieuwe aanspreekpunt voor deze Amersfoortse vestiging van Hogeschool Utrecht.

Over de Human Capital Agenda

Als domeinmanager HCA zal De Groot zich bezighouden met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor de EBU-domeinen Groen, Gezond en Slim. De toenemende technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het cluster Human Capital Agenda van de EBU brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk.

HCA vervult op dit vraagstuk een faciliterende rol richting de EBU domeinen Groen, Gezond en Slim. HCA legt verbindingen en probeert focus en versnelling aan te brengen in het opleidings- en onderwijsaanbod in de regio. De EBU-domeinen zijn hierbij inhoudelijk leidend.

Kees Rutten, clustervoorzitter HCA bij Economic Board Utrecht: “Ik heet Ramses van harte welkom als domeinmanager HCA en kijk uit naar de samenwerking. Het is goed dat na enkele jaren een domeinmanager te hebben gehad met wortels in het mbo, nu iemand uit het HBO die rol op zich neemt. Dat geeft een mooie verbinding van beide onderwijsvormen met het bedrijfsleven.”

De Groot zal ten minste twee jaar aan de EBU verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten