Topopleiding Master Zorgtrajectontwerp zesmaal goedkoper

07-03-2017

De deeltijdopleiding Master of Science Zorgtraject Ontwerp (MZO) van Hogeschool Utrecht (HU) wordt per 1 september een door de overheid bekostigde opleiding. Daardoor gaat het collegeld fors omlaag en kunnen veel meer professionals de opleiding volgen. Professionals leren in de MZO hoe de zorg beter, effectiever en goedkoper kan. Al drie jaar achtereen wordt de MZO in de Keuzegids Masters aangemerkt als ‘topopleiding’.

Marlou-de-KuiperMarlou de Kuiper, opleidingsmanager en –adviseur MZO bij de HU, is blij met al het goede nieuws: “Geweldig dat het collegegeld vanaf september omlaag gaat van 12.000 euro naar ongeveer 1.800 euro. Daardoor kunnen veel meer studenten het zich veroorloven om de opleiding te volgen. Dat draagt bij aan een gezondheidszorg die de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kosteneffectiviteit beter maakt. En we zijn extra blij omdat de MZO voor het derde jaar op rij het predicaat topopleiding heeft gekregen.” De opleiding heeft tot nu toe jaarlijks ongeveer 25 studenten. De Kuiper verwacht dat dit aantal fors omhoog zal gaan nu de financiële drempel sterk is verlaagd. Waarschijnlijk krijgt de opleiding vanaf september overigens een nieuwe naam: Master Innovatie in Zorg en Welzijn. De aanvraagprocedure daarvoor loopt nog.

Generieke competenties hard nodig

De MZO is een generieke opleiding, geen specialistische”, geeft Marlou de Kuiper aan. “Ik geloof daar heel erg in, want de sector Zorg & Welzijn heeft grote behoefte aan mensen met generieke competenties. Om in Zorg & Welzijn meer geïntegreerde zorg te kunnen bieden, hebben professionals niet alleen vakkennis nodig. Ze moeten ook kunnen samenwerken met professionals uit andere beroepsgroepen, kunnen reflecteren, onderscheidend vermogen hebben, oog hebben voor de belangen en perspectieven van verschillende partijen. Wil je verbeteringen in je organisatie, dan moet je zorgen dat je zelf de bagage hebt om dat voor elkaar te krijgen. In de opleiding MZO gaan maatschappelijk werkenden, ergotherapeuten, farmakundigen en andere professionals uit de sector Zorg & Welzijn met elkaar aan tafel. Daar moeten ze vaak nog aan wennen, maar het levert heel veel op. Zo kun je verbeteringen bereiken in de organisatie van de samenwerking in ‘Zorg’ en ‘Welzijn’. Een voorbeeld is de samenwerking tussen politie en GGZ waar het gaat om verwarde personen.”

Liever maatwerk dan standaardisatie

“Grote organisaties hebben de neiging processen te standaardiseren. Maar in de zorg is juist vaak maatwerk nodig. Gestandaardiseerde zorg pakt meestal ook duurder uit, omdat het aanbod niet goed aansluit op de vraag. Behandelingen worden effectiever en de kwaliteit van leven verbetert als je systemen ontwerpt en organiseert waarmee mensen precies de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Zo kunnen zorgboerderijen als ondersteunend systeem fungeren voor mensen met depressies. Vaak leiden heel kleine veranderingen al tot enorme kostenbesparingen, terwijl de zorg er ook nog eens een stuk menselijker én effectiever van wordt. Professionals leren in de MZO hoe ze dergelijke vernieuwende zorgtrajecten kunnen ontwerpen en implementeren.”

Kleine aanpassing met grote gevolgen

De Kuiper: “Ik zal een mooi voorbeeld geven van de voordelen van maatwerk: mensen blijken het liefst thuis te willen sterven maar toch sterven de meeste mensen in het ziekenhuis, terwijl dat veel duurder is. Eenvoudigweg omdat niemand in het ziekenhuis aan patiënten de keuze voorlegt. Een van onze studenten werkte in een ziekenhuis als adviseur. Zij zorgde ervoor dat voortaan een verpleegkundig specialist aan alle patiënten in die instelling vraagt waar ze het liefst zouden willen sterven, mocht het aan de orde zijn. Patiënten zijn heel dankbaar dat ze nu kunnen kiezen, de zorgkwaliteit in het ziekenhuis is verbeterd en het levert ook nog eens een grote kostenbesparing op. Een kleine aanpassing in de zorg met grote gevolgen.”

Zorgen dat het doorgevoerd wordt

“Bedenken wat de beste maatregelen zijn is één ding. Maar zorgen dat het ook echt doorgevoerd wordt in de organisatie, dat is iets heel anders. Routines veranderen vraagt veel energie. Het vernieuwingsproces kan soepeler gaan wanneer professionals een gedegen kennis hebben van implementatie- en kennismanagement, in combinatie met veranderkundige vaardigheden, zodat ze een goed doordacht advies kunnen geven. Daardoor leveren ze ook een bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelen”, vertelt De Kuiper. “Onze studenten leren hoe ze structurele veranderingen in de zorg voor elkaar kunnen krijgen door aandacht te hebben voor de wetenschappelijke onderbouwing, de belangen van alle betrokkenen, de stem van burgers en de bedrijfskundige en organisatorische argumenten. Ze spreken de taal van de wetenschap, maar ook de taal van de samenwerking en de taal van de bedrijfsorganisatie.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten