Excuses USC voor ‘grietenlijst’: een eerste stap

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) heeft openbare excuses gepubliceerd naar aanleiding van het rondgaan van een ‘grietenlijst’ waarop vrouwelijke studenten met naam, toenaam, telefoonnummers en adresgegevens worden genoemd en seksueel worden beoordeeld.

De lijst was afkomstig van leden van het USC. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat er twee studenten zijn aangehouden in deze kwestie.

Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht: “Deze excuses zijn een eerste stap. Veranderen van de ontoelaatbare cultuur en verbeteren van de sociale veiligheid bij het USC is een voorwaarde voor de toekomst. En daar zien we samen met Universiteit Utrecht scherp op toe."

Deze lijst was voor de Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) aanleiding om een pakket van sancties tegen het USC af te kondigen. Onderdeel daarvan is het intrekken van subsidies tot in ieder geval het eind van dit kalenderjaar en het uitsluiten van deelname aan officiële gelegenheden van de UU en HU. Ook moet het USC-bestuur uiterlijk 1 mei 2024 een plan opstellen dat gaat leiden tot verbetering van de sociale veiligheid bij het corps.

Recent is duidelijk geworden dat er nog een tweede lijst met namen en privé-gegevens rondgaat. Naar de herkomst daarvan doet de politie onderzoek. De HU staat in contact met enkele verenigingen waarvan leden op deze lijst staan vermeld en biedt desgewenst advies en professionele begeleiding voor getroffen studenten.

Studenten die support willen of behoefte hebben aan een gesprek naar aanleiding van dit bericht, kunnen via de pagina https://wegwijs.hu.nl/ondersteuning terecht bij onze vertrouwenspersonen en studentpsychologen. Medewerkers kunnen terecht bij een van onze vertrouwenspersonen, te vinden via deze ÉÉN HU pagina.

Deel dit artikel