NWO-financiering voor onderzoek naar rechtvaardige duurzaamheids-transitie

Zonnepanelen

Vanuit het programma ‘Mobiliteit voor een duurzame toekomst’ heeft NWO financiering toegezegd voor een vierjarig project dat onderzoekt hoe uitdagingen in mobiliteit, energie en huisvesting samen kunnen worden aangepakt. Binnen het consortium JUSTNEXUS zal Hogeschool Utrecht zich richten op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die een samenhangende, rechtvaardige ontwikkeling van mobiliteit, energie en huisvesting ondersteunen.

JUSTNEXUS ontwikkelt nieuwe, overkoepelende visies met behulp van een ‘Museum van de Toekomst’, een platform voor uitwisseling en inspiratie. Tegelijkertijd worden oplossingen verkent in concrete experimenten, waarbij bijvoorbeeld woningcorporaties aan de slag gaan met deelmobiliteit, elektrische voertuigen stroom terugleveren aan het net en burgers duurzaam vervoer organiseren in coöperaties.

De toekomst van mobiliteit, energie en huisvesting

JUSTNEXUS heeft verschillende onderzoekslijnen, die tijdens het hele project met elkaar verbonden zijn. Eén lijn richt zich op methodes voor de ontwikkeling van toekomstvisies voor mobiliteit, energie en huisvesting. Een andere groep onderzoekers bekijkt hoe verschillende eigendomsstructuren, te weten publiek, privaat en gemeenschappelijk, kunnen bijdragen aan een rechtvaardige energietransitie. Onderzoekers besteden ook aandacht aan businessmodellen op het snijvlak van mobiliteit, energie en huisvesting. Tot slot werkt het consortium aan de ontwikkeling van meer transparante algoritmen die bijvoorbeeld de beschikbaarheid van elektrische deelauto's kunnen reguleren. Binnen de laatstgenoemde lijn zal de HU een leidende rol hebben.

“De ontwikkelingen in AI stellen ons in staat om slimme beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s als energieopslag of het implementeren van flexibele tarieven om duurzaam gedrag te beïnvloeden”, vertelt Karla Münzel, werkzaam als onderzoeker bij het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht. “Binnen dit project ontwikkelen we algoritmen die helpen bij de integratie van nieuwe technologieën.”

Breed consortium

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium bestaande uit Universiteit Utrecht (die het consortium leidt), Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Hogeschool Utrecht (Karla Münzel van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities & Mieke Oostra, lector bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad) en HAN University of Applied Sciences. Internationale onderzoekspartners zijn de Universiteit van Oxford en de Universiteit in Milan.

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise