“We hebben baanbrekende toekomstbeelden nodig”

Stapel boeken met titel toekomst als kompas.
Hoe kun je als organisatie toekomstbeelden gebruiken om in het hier-en-nu beslissingen te nemen die bijdragen aan een duurzamere wereld? Caroline Maessen doet hier bij het lectoraat Co-Design van Hogeschool Utrecht onderzoek naar. Met inzichten uit dit onderzoek is de toolkit ‘Toekomst als Kompas’ voor organisaties ontwikkeld.

Verbeeldingskracht heeft altijd een grote rol gespeeld bij het vormgeven van de toekomst. Van orakels tot futuristische exposities, mensen hebben zich altijd voorgesteld hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen zien. Toch hebben organisaties nu vaak moeite om op een open, onbevangen manier naar de toekomst te kijken. Ze hebben de neiging toekomstbeelden te baseren op ervaringen uit het verleden en uit te gaan van bestaande structuren en procedures. Dit belemmert de mogelijkheid om echte veranderingen te realiseren die ook nog duurzaam zijn.

"Gelukkig gebeurt er ook veel goeds, maar te vaak worden de verkeerde discussies gevoerd als het gaat om veranderen richting een ‘betere’ toekomst" vertelt Caroline Maessen. "Zolang men blijft proberen te transformeren binnen de regels, procedures en huidige denkkaders, zal er weinig verrassends gebeuren. We hebben baanbrekende toekomstbeelden nodig."

Buiten de gebaande paden

Het is belangrijk dat er de juiste gesprekken over toekomstbeelden worden gevoerd. Deze gesprekken voeden de beslissingen in het heden, waardoor er een transformatieproces op gang kan komen. Het gesprek moet niet gaan over nieuwe toekomstbeelden vanuit oude waardensystemen maar juist over hoe we het met elkaar in de toekomst willen organiseren. Maessen legt uit: “Niet hoe lossen we de energietekorten van de toekomst op, maar hoe willen we omgaan met energie in de toekomst? Niet hoe krijgen we iedereen vegetariër, maar hoe willen wij gezond voedsel produceren en consumeren? Door het stellen van de juiste vragen kunnen organisaties uitgedaagd worden om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken.”

Toolkit Toekomst als Kompas

Om organisaties te ondersteunen bij dit proces is de toolkit "Toekomst als Kompas’’ ontwikkeld. Deze toolkit biedt praktische hulpmiddelen en methoden om gezamenlijk alternatieve toekomstbeelden te verkennen, concretiseren en te bevragen. Door middel van verhalen, artefacten en dialoog worden organisaties aangemoedigd om het ongemak van verandering te omarmen en risico's te durven nemen.

"Het gaat juist niet om grootste meeslepende visies waarin iedereen zich moet kunnen vinden. Kleine, praktische narratieven en tastbare objecten uit de toekomst helpen anderen los te komen van huidige denkkaders en bewust te worden van ongekende mogelijkheden. Niet in de verre toekomst, maar hier en nu."

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise