College van Bestuur Hogeschool Utrecht roept op tot verwijderen en niet verder verspreiden van 'Grietenpresentatie'

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft alle studenten in een e-mailbericht opgeroepen om de zogenaamde ‘Grietenpresentatie’ te verwijderen en te vernietigen, mocht deze in het bezit zijn van de studenten.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over meerdere lijsten die gemaakt en verspreid zijn met de naam, persoons- en contactgegevens van diverse Utrechtse studenten. Zoals eerder aangegeven heeft het verspreiden van zulke lijsten ingrijpende gevolgen voor de getroffen studenten. Ze voelen zich terecht aangetast in hun privacy en gevoel van veiligheid. 

De slachtoffers hebben de Colleges van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU) via hun advocaten gevraagd om hun oproep om de lijsten te verwijderen, te ondersteunen en te delen. Het is vanzelfsprekend dat Hogeschool Utrecht hier gehoor aan geeft. De situatie vraagt om een sterk signaal dat de HU en UU dit gedrag niet accepteren, daarom is besloten om aanvullend op de eerdere berichten en sancties richting USC de uitzonderlijke stap te nemen om alle studenten te mailen.

Het maken en verspreiden van de ‘Grietenpresentatie’ is weerzinwekkend en overschrijdt het toelaatbare. Alle studenten is in het bericht expliciet gevraagd om verdere verspreiding, ook in de toekomst, te voorkomen door deze lijsten te vernietigen. De advocaten van de slachtoffers wijzen er daarnaast op dat het in bezit hebben van de lijst(en) strafbaar is. Ook als de lijst ongevraagd ontvangen is en vervolgens niet is verspreid

Deel dit artikel