Waardecreatie rode draad vernieuwde MUAD-opleiding

08-04-2016

De Master of Urban & Area Development (MUAD) start in het collegejaar 2016-2017 met een vernieuwd programma. De opzet blijft gelijk, maar de inhoud verandert van een gebiedsgerichte naar een thematische insteek. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van het veranderde zorgstelsel en andere maatschappelijke opgaves op wijken en de stedelijk omgeving. Maar ook aan het gebruik van big data in de manier van werken. Op deze wijze wordt nog beter aangesloten bij de praktijk van stedelijke en gebiedsontwikkeling.

Klushuizen in Utrecht, een onderwerp in de MUAD

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied. Dit aandeel neemt de komende jaren nog fors toe. Tegelijkertijd wil de moderne mens steeds meer invloed hebben op zijn directe leef- en werkomgeving. Dit vraagt om slimme professionals die deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De vernieuwde MUAD leert de deelnemers te schakelen tussen schaalniveaus en tussen sectorale opgaven. Zo leer je de financiële en maatschappelijke waarde van een gebied te herkennen en in te zetten.

Waarom vernieuwen?

De MUAD, een samenwerking van Hogeschool Utrecht en Saxion, scoorde vorig jaar in de Nationale Studenten Enquête een 8,5. Waarom zou je met zo’n hoog cijfer toch vernieuwen? Theo de Bruijn, Lector Duurzame Leefomgeving aan hogeschool Saxion en directeur van IAA Stedenbouw en Landschap: “We leren onze studenten om afstand te nemen en open te staan voor vernieuwing. Dat moeten we dan ook op onszelf toepassen.” Het nieuwe curriculum biedt meer ruimte voor verdieping in actuele vraagstukken, zoals zorg en immigratie, én verbreding van competenties, zoals het omgaan met big data, die nodig zijn om met die vraagstukken om te gaan.

Van gebiedsgericht naar thematisch

De vorm van de MUAD verandert niet: zes masterclasses gevolgd door een masterproef. De tienweekse masterclasses zijn ook los te volgen. De inhoud verandert wel. De Bruijn: “De meeste masterclasses waren gebiedsgericht: de student beet zich vast in een binnenstad, woonwijk, stadsrand of werkgebied. Deze heldere indeling had voordelen, maar kon studenten ook het gevoel geven dat ze in de herhaling gingen. In de vernieuwde opleiding hebben de masterclasses elk een eigen thema en vormen ze samen een logische opbouw. In de laatste masterclass komt alles samen in een integraal praktijkproject.”

Over grenzen heen

Eerst kijkt de student naar de stad als systeem. Hoe functioneert een stad, ook internationaal? Welke urgente maatschappelijke en ecologische vraagstukken roepen om een oplossing? Vervolgens verbinden studenten deze opgaven zodanig dat dit meerwaarde oplevert. Denk aan energiegebruik, leegstand, vergrijzing en zorgconsumptie: een uitnodiging tot transformatie ‘over grenzen heen’. Frank Frowijn, wethouder in de gemeente Heemskerk en MUAD-student: “Binnen de MUAD-opleiding leer je met een helicopterview en integraal naar een ontwikkelopgave te kijken. Dat helpt mij enorm bij mijn werkzaamheden.” In de masterclass met als titel ‘Projectontwikkeling en waardecreatie’ leer je hoe je het voor partijen en gebruikers aantrekkelijk maakt om te investeren in transformatie of nieuwbouw. De vierde masterclass gaat vervolgens over samenwerken, waarmee je als student het eerste jaar afrondt.

Strategisch

De vernieuwde MUAD start het tweede studiejaar met een masterclass gewijd aan strategisch beheer. Het belang hiervan wordt namelijk onderschat, vindt Klaas Mulder, docent bij Hogeschool Utrecht en tevens lector van de masterclass 'Wijken' bij de MUAD: “Beheer wordt van strategisch belang en moet al bij ontwikkeling worden meegenomen. Nieuwe beheerconcepten zijn in ontwikkeling. Werken aan vernieuwing in de stad vanuit het perspectief van beheer, dát is een belangrijke uitdaging. Het gaat hierbij niet alleen om vastgoed maar ook om infrastructuur en openbare ruimte.” In de laatste masterclass leer je de verschillende vaardigheden integraal toe te passen op een stedelijk gebied in Nederland naar keuze. De student kiest een casus en bepaalt binnen zijn werkgroep zijn eigen leerdoelen. De werkgroepen presenteren hun aanpak onderling en reflecteren op elkaar.

Praktijkgericht

Met de nieuwe opzet legt de MUAD meer verbindingen tussen het fysieke en sociale domein. Mulder: “Alleen met oog voor de verschillende belangen kun je een gebied duurzaam verder brengen.” De masteropleiding houdt een praktijkgericht karakter, met vaardigheidstrainingen, praktijkprojecten en inbreng van eigen cases. Deze praktische inslag wordt gewaardeerd door de studenten. Zoals Thomas van Hulst, beleidsadviseur Stedenbouw bij Gemeente Haarlemmermeer: “In het praktijkproject leerde ik de problemen op een ander schaalniveau te bekijken dan ze zich aandienden.”
De opleiding wordt afgerond met de masterproef en een publicatie in een vooraanstaand vakblad. De nieuwe opzet is voorgelegd aan huidige en potentiële studenten en zij reageren enthousiast. Het nieuwe aanbod wordt op dit moment gedetailleerd uitgewerkt. Op de vernieuwde website staat al een beknopte introductie van de zes nieuwe masterclasses. Eind maart verschijnt meer informatie per masterclass.

Over de MUAD

De MUAD bestaat sinds 2008. In de afgelopen zeven jaar zijn 74 Masterstudenten gestart, 53 deelnemers volgden een losse masterclass. Driekwart van de deelnemers heeft een afgeronde hbo-opleiding; een kwart heeft een afgeronde wo-opleiding. Deelnemers vormen een goede afspiegeling van het werkveld en zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, rijk, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, architecten en adviseurs. Ruim 90 docenten en gastdocenten uit het werkveld zijn betrokken bij het programma.

Wil je meer weten over het vernieuwde programma van de MUAD? Kom dan op 28 april naar de open middag.

Bron: MUAD