Samen Spelen

Samen Spelen projectlogo

Samen spelen is essentieel voor de ontwikkeling van alle kinderen, ook is buiten spelen de belangrijkste bijdrager aan een fysiek actieve leefstijl. Helaas spelen kinderen met beperkingen weinig buiten en spelen kinderen met en zonder beperking weinig samen. In dit project willen we samen (inclusief) buiten spelen verbeteren.

 

Doel

Het in co-design ontwikkelen, middels participatief actie-onderzoek, van twee toolkits voor kindertherapeuten om inclusief buiten spelen te faciliteren. Eén toolkit is gericht op de fysieke omgeving en één toolkit richt zich op de sociale omgeving.

Resultaten

  • Overzicht van huidige, inclusieve buitenspeelgedrag.en bestaande belemmerende en bevorderende factoren.
  • Een toolkit om samen spelen te bevorderen gericht op de fysieke omgeving.
  • Een toolkit om samen spelen te bevorderen gericht op de sociale omgeving.
  • Evaluatie van bruikbaarheid en meerwaarde van ontwikkelde toolkits.
  • Ontwerpend vermogen vergroten en/of verbeteren bij kindertherapeuten.

Looptijd

01 september 2022 - 31 augustus 2026

Aanpak

Middels participatief actie-onderzoek ontwerpen kindertherapeuten, kinderen (met en zonder beperking), ouders en andere stakeholders samen met onderzoekers en ontwerpers twee toolkits. Traditionele en systematische onderzoeksmethoden uit de zorg,  zoals observatie en activiteitenmonitoring en creatieve, generatieve
onderzoeks- en ontwerpmethoden uit de ontwerpwereld worden continu complementair ingezet.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

CP Nederland
SBH Nederland
DOCK Utrecht 
Empowerment by playing
Ergotherapie Nederland
Expertisecentrum De Kleine Prins
Fysiodomestic Oosterhout 
Gemeente Oosterhout
Gemeente Utrecht
Stichting het Gehandicapte Kind (NGSK)
Het Kasteel Speciaal Onderwijs Breda
Hogeschool van Amsterdam, lectoraat ergotherapie, participatie en omgeving
Jantje Beton
Kenniscentrum Sport en Bewegen
MOOVE Oosterhout
Mytylschool Ariane de Ranitz Utrecht 
NVFK (Nederlandse vereniging Kinderfysiotherapie)
Platform Ruimte voor de Jeugd
Praktijk voor kinderfsyiotherapie en kinderergotherapie Jan van Rijn
RC De Hoogstraat
Stichting Revant Medisch Specialistische Revalidatie 
Stichting Fitkids
TU Delft, faculteit industrieel ontwerp
UMCU, WKZ, kinderbewegingscentrum
UMCU, Divisie hersenen, revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sport
Universiteit Utrecht, Sociale geografie en planologie
Universiteit Utrecht, Dynamics of Youth/Healthy Play Better Coping
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Sport en Bewegen
Wheelchair skills team
Fysiomedic
Regulier onderwijs De Krullevaar speel-leerschool
Regulier onderwijs De Beiaard Oosterhout

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Manon Bloemen | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Manon Bloemen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid